Kvalitet i utdanningen

IMK er opptatt av at studentene får gode studietilbud. Nedenfor finner du rapporter om studiekvalitet på IMK i kronologisk rekkefølge. 

OBS: Periodiske emneevalueringer legges ut på emnesidene.

Fra og med 2016 er den årlige skriftlige rapporten erstattet med en muntlig samtale mellom instituttet og fakultetet, med utgangspunktet i statistisk materiale (Tableau) og Instituttets årsplan. Hvert fjerde år produserer instituttet en større tilstandsrapport etter en mal utviklet av HF. Les mer om rapportering om rapportering om studiekvalitet på HFs sider.

Gå til IMKs årsrapporter og tiltaksrapporter

Tidligere rapporter

Tilstandsrapport 2015-2018

Studiekvalitetsrapport 2016

Studiekvalitetsrapport 2015

Studiekvalitetsrapport 2014

Studiekvalitetsrapport 2013

Publisert 11. apr. 2018 15:14 - Sist endret 29. jan. 2020 14:15