Publisering og klausulering av masteroppgaver

Når du sendt oppgaven til til trykking skal du registrere oppgaveinnleveringen i DUO.

  • du må levere oppgaven din i fulltekst
  • to sammendrag av oppgaven skal også leveres: på norsk og engelsk.
  • husk at du også må skrive ut to skjemaer fra DUO: Kvittering for innlevert oppgave og Obligatorisk egenerklæring ved innlevering av oppgave ved Universitetet i Oslo. Begge disse skal leveres sammen med masteroppgaven!
  • les mer på UBs sider om publisering og klausulering av masteroppgaver.
Publisert 10. mars 2016 13:59 - Sist endret 16. mars 2016 14:35