Praksisstudenter i mars og april 2019

Bruk nettskjemaet nedenfor hvis du ønsker en praksisstudent fra IMK i perioden 4. mars til 3. mai 2019.

Engasjerte praksisstudenter – Helene Jørum Dahl og Line Blokhus – sammen med HR-direktør Yvonne Fosser (t.v.) og kommunikasjonssjef  Line Kjendlie (t.h.) i HP Norge april 2013.  Foto: Ola Sæther, Uniforum

Kort om opplegget

Studentene i 6. semester på bachelorstudiet i medievitenskap ved IMK er ute i praksis hos arbeidsgivere ni uker i mars/april vårsemesteret. Arbeidsoppgavene defineres av arbeidsgiver i samarbeid med IMK, og skal godkjennes av arbeidsgiver før studentene avlegger eksamen. Arbeidsgivere forplikter seg ellers til å ha en kontaktperson som følger opp studentene regelmessig og til å gi dem en arbeidplass / sted å jobbe. Studentene skal ikke ha lønn under praksisperioden. Undervisningen ved instituttet begynner i januar, med forberedelser til praksisperioden. I løpet av februar finner ansvarlig faglærer, Arnt Maasø, i samarbeid med arbeidsgivere de rette studentene til de rette oppgavene.

Hva trenger vi fra arbeidsgivere?

De siste årene har vi hatt flere arbeidsplasser enn vi har hatt studenter. Derfor er det rift om studentene. Erfaringen vår er at det er enklere å plassere studenter ved arbeidssteder som har konkrete og oversiktlige arbeidsoppgaver.

Dersom du ikke har hatt en student fra IMK i praksis før og lurer på hvordan det fungerer: send oss en e-post, så tar vi en nærmere prat om opplegget, hva slags typer arbeidsoppgaver det kan være snakk om og andre ting du måtte lure på.

Prosessen videre?

Når vi har møtt studentene i midten av januar, vet vi mer om hva slags kompetanse og ferdigheter den enkelte student har. Vi begynner da arbeidet med å matche studenter med mulige arbeidssteder, og kommer tilbake med nærmere beskjed mot slutten av januar om dere kan vente dere en praksisstudent. Som en del av kurset vil studentene utforme en nærmere søknad og CV, som vi sender til de enkelte arbeidsgiverne, slik at de kan ta stilling til om de tror studenten(e) passer eller ikke.

Fordi det er mange studenter som skal matches med mange ulike arbeidsgivere på forholdsvis kort tid, vil det ikke være mulig for den enkelte arbeidsgiver å ha en lang intervjurunde med flere potensielle kandidater. Vi prøver imidlertid å få til løsninger der arbeidsgivere kan møte de(n) aktuelle studenten(e) på forhånd, eller snakke med dem på telefonen, slik at de skal vite mest mulig om personen de takker ja til å motta før praksisperioden begynner.

Når vi har funnet arbeidsplasser til alle studentene, vil student, arbeidsgiver og faglærer undertegner en enkel kontrakt for praksisperioden, og avtale nærmere oppmøte når praksisperioden starter 4. mars 2019.

 

Emneord: Praksis, Arbeidsliv
Publisert 13. nov. 2014 13:22 - Sist endret 17. jan. 2019 11:05