Praksisstudenter vår 2023

Bildet kan inneholde: kontor, interiørdesign, sittende.

Praksisstudentene Helene Jørum Dahl og Line Blokhus  med HR-direktør Yvonne Fosser (t.v.) og kommunikasjonssjef  Line Kjendlie (t.h.) i HP Norge 2013. Foto: Ola Sæther, Uniforum

 
 
 

Kort om opplegget

Studentene i 6. semester på BA i medier og kommunikasjon ved IMK er ute i praksis hos arbeidsgivere ni uker i mars og april 2023. Arbeidsoppgavene defineres av arbeidsgiver i samarbeid med IMK, og praksisperioden skal godkjennes av arbeidsgiver før studentene avlegger eksamen. Arbeidsgivere forplikter seg ellers til å ha en kontaktperson som følger opp studentene regelmessig og til å gi dem en arbeidsplass/et sted å jobbe. Studentene skal ikke ha lønn under praksisperioden. Undervisningen ved instituttet begynner i januar med forberedelser til praksisperioden. I løpet av februar finner ansvarlig faglærer Joakim Johansen Østby, i samarbeid med arbeidsgivere de rette studentene til de rette oppgavene.

Søknadsskjema for 2023 åpner i løpet av oktober.

Hva trenger vi fra arbeidsgivere?

De siste årene har vi hatt flere arbeidsplasser enn vi har hatt studenter. Derfor er det rift om studentene. Erfaringen vår er at det er enklere å plassere studenter ved arbeidssteder som har konkrete og oversiktlige arbeidsoppgaver.

Dersom du ikke har hatt en student fra IMK i praksis før og lurer på hvordan det fungerer: send oss en e-post, så tar vi en nærmere prat om opplegget, hva slags typer arbeidsoppgaver det kan være snakk om og andre ting du måtte lure på. Les gjerne også praksis- og prosjektbloggen for å se hvor tidligere studenter har vært og hva de har jobbet med.

Prosessen videre?

Når vi har møtt studentene i midten av januar vet vi mer om hva slags kompetanse og ferdigheter den enkelte student har. Vi begynner da arbeidet med å matche studenter med mulige arbeidssteder, og kommer tilbake med nærmere beskjed mot slutten av januar om dere kan vente dere en praksisstudent. Som en del av kurset vil studentene utforme en nærmere søknad og CV som vi sender til de enkelte arbeidsgiverne, slik at de kan ta stilling til om de tror studenten(e) passer eller ikke.

Fordi det er mange studenter som skal matches med mange ulike arbeidsgivere på forholdsvis kort tid, vil det ikke være mulig for den enkelte arbeidsgiver å ha en lang intervjurunde med flere potensielle kandidater. Vi prøver imidlertid å få til løsninger der arbeidsgivere kan møte de(n) aktuelle studenten(e) på forhånd eller snakke med dem på telefon eller video, slik at de skal vite mest mulig om personen de takker ja til å motta før praksisperioden begynner.

Når vi har funnet arbeidsplasser til alle studentene vil student, arbeidsgiver og faglærer undertegne en enkel kontrakt for praksisperioden, og avtale nærmere oppmøte når praksisperioden starter. Faglærer kommer også på oppfølgingsbesøk til alle arbeidsgiverne i praksisperioden.

Relaterte sider

Tidligere arbeidsgivere

Accenture

Agenda magasin

Aftenposten

Aker-Solutions

Bakken & Bæck

Burson-Marsteller

Dagbladet

Den norske Helsingforskomité

Direktoratet for e-helse

Discovery Norge

EMI Music

Euforia

Film fra Sør

Folkehelseinstituttet

forskning.no

Gjensidige

Gyldendal

Helse- og omsorgsdepartementet

Hovedorganisasjonen Virke

HP Norge

Itera

 • Juridika Innsikt

 • Kitchen reklamebyrå

 • Kommunal- og moderniseringsdept.

 • Kulturbyrået Mesén

 • Kulturdepartementet

 • Kulturetaten i Oslo kommune

 • Medieoperatørene

 • Midsona

 • Miljøverndepartementet

 • Nasjonalmuseet

 • NIVA

 • Norges snowboardforbund

 • Norsk Helsenett

 • Norsk Hydro

 • NRK analyse

 • NRK TV

 • Nucleus AS

 • Omnicom Media Group

 • Oslo Jazzfestival

 • Politiets nettpatrulje

 • Posten Norge

 • Retriever

 • Schibsted SMB/Mittanbud

 • Skintific

 • Stiftelsen Festivalkontoret

 • Storebrand

 • Sykehjemsetaten

 • Sykehuspartner

 • Telenor

 • TV Norge / SBS Discovery

 • Tøyen Startup Village

 • Ultimafestivalen

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetsforlaget

 • Varde Consulting

 • VG Nett

 • Wimp/Aspiro

 • Zenitel

Emneord: Praksis, Arbeidsliv
Publisert 13. nov. 2014 13:22 - Sist endret 5. okt. 2022 17:07