English version of this page

Lesesaler og bokskap

På denne siden finner du informasjon om mastersalene, felles lesesal og bokskap ved Institutt for medier og kommunikasjon (IMK). 

IMK har tre lesesaler i Forskningsparken:

Bruk av fasilitetene forutsetter at du setter deg inn i informasjon som er gitt på denne siden, samt lesesalsreglementet.

Tilgang til lesesalene

Studentkortet fungerer som nøkkelkort når du har fått opptak til et program som er tilknyttet IMK. 

 • Alle studenter med aktiv studierett ved IMK kan benytte seg av felles lesesal (rom 232).
 • Masterstudenter kan søke om å få fast plass på mastersal 1. og 2.
 • Ledige plasser på mastersalene etter kl. 1015 kan benyttes av andre masterstudenter (Drop In).

Mangler du tilgang?

 • Sjekk om kortet fortsatt er gyldig.
 • Taster du riktig pinkode? 

Dersom kortet er utløpt, eller pin koden glemt må du ta kontakt med SiO kundesenter for utsteding av nytt kort eller valg av ny pin-kode. Hvis du fremdeles ikke har tilgang, send en e-post til info@media.uio.no med ditt navn, studieprogram, og kortnummer (står på baksiden av studentkortet).

Fast mastersalsplass

Masterstudentene ved IMK har tilgang til å søke om fast mastersalsplass hvert semester, innen 1. september for høstsemesteret, og 1. februar for vårsemesteret. Søknaden behandles av lesesalsansvarlig. 

Du må søke på nytt selv om du har fast plass, og du kan krysse av for at du har fast plass i søknadsskjema. Søkere som allerede har fast plass vil beholde denne dersom de søker innen fristen.

Husk at du må melde fra til lesesalsansvarlig@media.uio.no dersom du midt i semesteret; leverer masteroppgaven, slutter på studiet, tar permisjon e.l.

Betingelser for å beholde plassen

 • Dersom du ikke er på din fast plass innen 10.15, kan plassen benyttes av andre masterstudenter den dagen (Drop In).
 • Plassen må benyttes minimum 3 dager i uken
 • En lesesalplass kan kun holdes av inntil en time uten at du er tilstede. Legg en lapp med klokkeslett på plassen når du tar pause.
 • Tildelt plass må tas i bruk innen 1. mars for høstsemesteret og 1. oktober for vårsemesteret, hvis ikke blir den tildelt neste på listen.

Fast plass fordeles etter følgende prioritering:

 1. 4. semester  
 2. 3. semester
 3. 5. semester
 4. 6. semester
 5. 2. semester

Bokskap

I 0. etasje finnes bokskap som alle IMKs studenter kan benytte seg av. Før du tar i bruk skapet må du:

 • merke skapet med navn og år
 • kjøpe hengelås

Instituttet er ikke ansvarlig for innholdet i bokskapene, og vi anbefaler at personlige eiendeler låses inne.

Ved feil eller mangler

 • Mangler eller feil på utstyr tilhørende lesesalen meldes til info@media.uio.no.
 • Feil på PC? Kontakt HF Student-IT.
 • Hvis skriver går tom for blekk eller papir, kan studenter henvende seg til IMKs ekspedisjon i 2. etasje.
Publisert 10. mars 2016 14:02 - Sist endret 30. apr. 2020 14:46