English version of this page

Lesesaler og bokskap

På denne siden finner du informasjon om mastersalene, felles lesesal og bokskap ved Institutt for medier og kommunikasjon (IMK). 

IMK har tre lesesaler i Forskningsparken:

 • Mastersal 1, rom 415 (2. etasje)
 • Mastersal 2, rom 231 (0. etasje)
 • Felles lesesal, rom 232 (0. etasje) (høsten 2020 er også denne dedikert til faste lesesalsplasser for masterstudenter)

Bruk av fasilitetene forutsetter at du setter deg inn i informasjon som er gitt på denne siden, samt lesesalsreglementet.

Tilgang til lesesalene

Studentkortet fungerer som nøkkelkort når du har fått opptak til et program som er tilknyttet IMK. 

 • Alle studenter med aktiv studierett ved IMK kan benytte seg av felles lesesal (rom 232). (Høsten 2020 er også denne dedikert til faste lesesalsplasser for masterstudenter)
 • Masterstudenter kan søke om å få fast plass på mastersalene.

Mangler du tilgang?

 • Sjekk om kortet fortsatt er gyldig.
 • Taster du riktig pinkode? 

Dersom kortet er utløpt, eller pin koden glemt må du ta kontakt med SiO kundesenter for utsteding av nytt kort eller valg av ny pin-kode. 

Fast mastersalsplass

Masterstudentene ved IMK har tilgang til å søke om fast mastersalsplass hvert semester, innen 1. september for høstsemesteret, og 1. februar for vårsemesteret. Søknaden behandles av lesesalsansvarlig. 

 • Det sendes ut en mail med lenke til søknadsskjema i god tid før fristen hvert semester.

Du må søke på nytt selv om du har fast plass, og du kan krysse av for at du har fast plass i søknadsskjema. 

Husk at du må melde fra til lesesalsansvarlig@media.uio.no eller studieinfo@media.uio.no dersom du midt i semesteret; leverer masteroppgaven, slutter på studiet, tar permisjon e.l.

Betingelser for å beholde plassen

 • Plassen må benyttes minimum 3 dager i uken
 • Tildelt plass må tas i bruk innen 1. oktober for høstsemesteret og 1. mars for vårsemesteret, hvis ikke blir den tildelt neste på listen.

Fast plass fordeles etter følgende prioritering

 1. 4. semester  
 2. 3. semester
 3. 5. semester
 4. 6. semester
 5. 2. semester

Bokskap

I 0. etasje finnes bokskap som alle IMKs studenter kan benytte seg av. Før du tar i bruk skapet må du:

 • merke skapet med navn og år
 • kjøpe hengelås

Instituttet er ikke ansvarlig for innholdet i bokskapene, og vi anbefaler at personlige eiendeler låses inne.

Ved feil eller mangler

 • Mangler eller feil på utstyr tilhørende lesesalen meldes til studieinfo@media.uio.no
 • Feil på PC? Kontakt HF Student-IT.

Lesesalsreglement

Vakt- og alarmsentralen

Spørsmål?

Ta kontakt med lesesalsansvarlig@media.uio.no eller studieinfo@media.uio.no

Publisert 29. sep. 2020 11:30 - Sist endret 29. sep. 2020 15:19