English version of this page

Innlevering ved IMK

Alle emnene på IMK har eksamensform med elektronisk innlevering, for eksempel hjemmeeksamen, semesteroppgave, mappeeksamen eller deleksamen.

Her finner du informasjon om hvordan du leverer, hvor du finner informasjon om eksamenen din, og hvordan vi ønsker at du utformer oppgaven.

Ordningen med innlevering av obligatorisk fuskeerklæring ble avviklet høsten 2015. Du trenger derfor ikke lenger levere dette skjemaet når du leverer elektronisk. Merk at du fortsatt er pliktig å sette deg inn i Universitetets regler om fusk og korrekt sitat- og kildebruk før innlevering.  

Lurer du på hvordan din besvarelse blir bedømt?

Alle sensorer som vurderer eksamensbesvarelser for IMK bruker en fagspesifikk karakterveiledning. Karakterveiledningene viser hva vi krever av en besvarelse for at den skal oppnå en gitt karakter.