Spørsmål og svar om utfasing av emnene

Instituttet er i gang med å revidere sitt undervisningstilbud. Flere av emnene som nå inngår i årsenheten i medievitenskap og i 80-gruppa på BA-nivå, vil bli gradvis faset ut i årene som kommer.

Utfasingen gjelder følgende emner (semesteret viser til det anbefalte løpet i bachelorprogrammet):

1. semester:

MEVIT1110 - Audiovisual Aesthetics: Tilbys for siste gang høst 2019.

MEVIT1210 - Mediehistorie og medieinstitusjoner. Tilbys for siste gang høst 2019.

 

2. semester

MEVIT2800 - Metoder i medievitenskap. Tilbys for siste gang vår 2020.

MEVIT1300 - Journalistikk, makt og mediebruk. Tilbys for siste gang vår 2020.

MEVIT2700 - Medietekster: teori og analyse. Tilbys for siste gang vår 2020.

 

4. semester

MEVIT2110 - Medie- og kulturteori. Tilbys for siste gang vår 2020.

 

Dette betyr følgende:

- bachelorprogrammet på IMK i sin nåværende form hadde sitt siste opptak høst 2018, og  programmet kommer til å få et nytt innhold fra høst 2019. Informasjonen om dette vil bli publisert vår 2019 på programmet nettsider.

- årsenheten på IMK i sin nåværende form har sitt siste opptak høst 2019, og kommer til å få et nytt innhold tentativt fra høst 2020.

Spørsmål og svar

1. Jeg fikk opptak høst 2018 (årsenhet eller bachelor). Hva betyr disse endringene for meg?

Svar: Hvis du har normal progresjon, og du planlegger å ta emner og eksamener slik det er anbefalt på siden om tilbudets oppbygging, vil utfasingen ha ingen direkte konsekvenser for deg. Du fullfører utdanningen på vanlig måte, etter den gamle ordningen.

For bachelorstudenter: Det kan bli mindre endringer i innholdet i de eksisterende emnene MEVIT3810 og MEVIT3811 (anbefalt i 6. semester). Utenom det fortsetter utdanningen som vanlig.

2. Jeg er borte fra undervisningen grunnet gyldige grunner (sykdom, permisjon osv) og rekker ikke å ta emnene slik det er anbefalt. Hva må jeg gjøre?

Svar: Hvis du har levert gyldig dokumentasjon på fraværet fra undervisningen, som ble akseptert av instituttet, vil studieretten din fortsatt være aktiv, og du kan melde deg til emnene neste semesteret de tilbys. 

3. Jeg tok eksamen i noen av disse emnene før, men ønsker å forbedre karakter. Hva må jeg gjøre?

Svar: Hvis emnet har samme obligatoriske aktiviteter som den gangen du tok den, kan du melde deg til eksamen neste gang det arrangeres. Du sjekker krav til obligatoriske aktiviteter på semestersiden til emnet. Det blir også tilbudt eksamen i de samtlige emnene i ett semester til etter at emnet går for siste gang. Sjekk emnesidene for mer informasjon.

4. Jeg har fått innvilget redusert progresjon som gjør at jeg ikke gjennomfører utdanningen på normert tid. Hvilke konsekvenser har utfasingen for meg?

Svar: Vi kommer til å tilby undervisning i emnene så lenge det er aktive studenter igjen. Ta derfor kontakt med studieinfo@media.uio.no så snart det lar seg gjøre, for å få svar på det som gjelder i ditt tilfelle.

5. Blir disse emnene erstattet av andre, nye emner?

Svar: Emnene som utfases, blir ikke direkte erstattet. Hele bachelorprogrammet kommer til å få et nytt innhold. 

6.Kan jeg, som nå går på den gamle ordningen i BA-programmet (med opptak før høst 2019), ta de nye emnene i stedet?

Svar: Det er kun de nye studentene som får opptak på bachelorprogrammet høst 2019 og senere, som kan ta emnene i den nye ordningen. De som ble tatt opp på BA-programmet før høst 2019, fullfører utdanningen etter den gamle ordningen. 

7. Jeg har tidligere tatt årsenheten i medievitenskap og ønsker å søke opptak til bachelor i medievitenskap høst 2019. Blir emnene jeg tidligere har tatt, innpasset?

Svar: Dersom du får opptak på programmet, kan du søke om innpass av emnene du tidligere har tatt. Emnene som var en del av den gamle 80-gruppen, blir innpasset. 

8. Jeg har tidligere tatt flere av de obligatoriske emnene på BA, og ønsker å søke opptak til bachelor i medievitenskap fra høsten 2019. Blir emnene jeg tidligere har tatt, innpasset? 

Svar: Dersom du får opptak på programmet, kan du søke om innpass av emnene du tidligere har tatt. Emnene som var en del av den gamle 80-gruppen, blir innpasset. 

Har du spørsmål, ta kontakt med IMKs studieseksjon studieinfo@media.uio.no

Publisert 14. nov. 2018 14:29 - Sist endret 27. sep. 2019 13:42