Tilgang til IMK

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) ligger i Forskningsparken, Gaustadalleen 21C.

Følg vår veibeskrivelse for å finne frem. 

Studentkortet ditt fungerer som nøkkelkort som gir tilgang til IMK sine lokaler. For våre programstudenter (bachelor, årsenhet og master studenter på IMK) vil kortet bli aktivert automatisk i løpet av de første 2-3 uker av semesteret.

Er du ny student på UiO bør du skaffe deg studentkort raskt for å få automatisk tilgang i løpet av semesterstart.  

Enkeltemnestudenter eller studenter fra andre institutter som trenger tilgang til våre lokaler, må sende oss en e-post hvert semester fra sin UiO-konto med følgende opplysninger:

  • Fullt navn
  • Kortnummer (dette finner du på baksiden av kortet)
  • Informasjon om hvilket studieprogram du går på

Send e-posten fra din UiO-konto til info(at)media.uio.no.

 

Merk deg at:

  • Alle IMK studenter har tilgang til IMKs lokaler alle dager, inkl. helligdager, kl. 07.00-23.00. Det er ikke adgang til lokalene utenom disse tidene.
  • Fra august 2018 må du bruke adgangskort i alle UiO bygninger, som regel både ved inngang og utgang, også i arbeidstid. Utenom vanlig arbeidstid (0800-1600), samt i helgene, må du i tillegg taste inn din PIN-kode.
Publisert 12. mai 2016 13:36 - Sist endret 7. aug. 2018 07:58