Studentskygger ved IMK

Er du usikker på hva du ønsker å jobbe med etter endte studier? Lurer du på hva medievitere fra IMK jobber med? Delta i studentskyggeordningen og skygg en medieviter for en dag!

Bli med i studentskyggeordningen

Formålet med ordningen er at du som student får:

  • muligheten til å undersøke en potensiell karrierevei og bli inspirert
  • økt bevissthet om egen kompetanse og blir mer motivert i studiene
  • erfare hvordan din utdanning kan anvendes i arbeidslivet

Hvordan søker du?

Send en e-post til studieinfo@media.uio.no med informasjon om:

  • Ditt navn og studentnummer
  • Studieprogram og studieår
  • Navn på person du ønsker å følge (evt. bransje)

Studentomtaler

Vil du lære av en av disse?

Under finner du informasjon om tidligere IMKere som ønsker å ta i mot en nåværende student på jobben.