Studier i utlandet

Invester i fremtiden og studer et semester eller to i utlandet!

 

Studier på en veranda i Berlin

Ut i verden!

Velg å ta et semester utlands! Det finnes mange gode grunner til å dra på utveksling. Du:

 • får en erfaring for livet
 • får en større kulturell forståelse
 • får bedre språkkunnskaper
 • får et internasjonalt nettverk
 • kan bli mer attraktiv på arbeidsmarkedet
 • ..kan bli smartere?

Hvor skal du reise?

Ved Universitetet i Oslo er det registrert hele 853 avtaler. Avtalene er opprettet med universiteter over hele verden, og fordelt på flere avtaleeiere. UiO sentralt, Humanistisk fakultet, og Institutt for medier og kommunikasjon er eksempler på slike avtaleeiere. 

Instituttet har flere gode utvekslingsavtaler som vi anbefaler deg å reise ut på, men du kan også velge å benytte deg av en av de mange andre avtalene som finnes ved UiO. Universitetet sentralt har avtaler med utenlandske universiteter som tilbyr emner både innenfor medievitenskap og journalistikk. 

Les HFs reiseblogg for gode tips og inspirasjon!

Se hvordan livet på utveksling kan bli:

Her fra Paris, Frankrike.

Eksempler på avtaler for medievitenskap- og journalistikkstudenter

Som medievitenskap- eller journalistikkstudent finnes det mange avtaler som passer for deg. Her er eksempler på noen anbefalte avtaler for bachelor- og masterstudenter. Instituttet har over 20 avtaler med universiteter som tilbyr emner innen medier og kommunikasjon og/eller journalistikk.

Anbefalte utvekslingsavtaler for bachelorstudenter

Anbefalte utvekslingsavtaler for masterstudenter

  Her finner du en oversikt over instituttets utvekslingsavtaler.

  Instituttet har relevante avtaler for deg som medievitenskapsstudent, men det finnes flere avtaler ved universitetet:

  Internasjonalt prosjektsemester (JOUR4900) - kun for masterstudenter

  Reis til Berlin for å studere politisk kommunikasjon, eller benytt deg av muligheten til å ta et internasjonalt prosjektsemester der du jobber med politisk kommunikasjon på et internasjonalt nivå! Kombiner studier med praksis gjennom emnet JOUR4900 - Internasjonalt prosjektsemester medievitenskap og journalistikk.

  HFs praksisblogg er skrevet av studenter som har valgt et internasjonalt prosjektsemester. Les hvordan de har hatt det!

  Hopp i det! Praksis-semesteret ved Den norske FN-delegasjonen i New York er absolutt et av høydepunktene i utdanningen min, sa Kari Ranheim Lome etter å ha gjennomført et semester i New York.

  Gjennom JOUR4900 Internasjonalt prosjektsemester fikk Kari praksisplass hos Den norske FN-delegasjonen i New York, og hun angrer ikke på at hun dro! Les hele intervjuet med Kari og andre som har hatt praksis som en del av masterutdanningen.

  Når passer det å dra på utveksling?

  Bachelorstudenter anbefales å dra på utvekling i tredje eller femte semester, men det er også mulig å utveksle i fjerde semester. Masterstudenter anbefales å dra på utvekling andre eller tredje semester.

  For mer info, se oppbygning og gjennomføring for ditt studieprogram:

  Bachelorstudenter tar oftest frie emner under utvekslingsoppholdet, men det er også fullt mulig å ta emner som kan innpasses i 40-gruppen i utlandet.

  Masterstudenter må ta emner som skal brukes som en del av graden, og emnene må derfor være innenfor medievitenskap, journalistikk eller tett knyttet opp til tema for masteroppgaven.

  Søknadsprosessen

  Søknadsfristen om du ønsker å dra på utveksling på høsten er 15. februar, og søknadfristen for utveksling vårsemesteret er 15. september. I forkant av fristen arrangeres det informasjonsmøte på instituttet. Her kan du se presentasjonen fra informasjonsmøte høsten 2017.

  Nyttige nettsider:

  Spørsmål om utveksling

  Du kan få besvart mange spørsmål ved å lese UiOs sider om utveksling, og programsiden til studiet ditt (se "Oppbygning og gjennomføring" og "Studier i utlandet").

  I tillegg anbefales det at du oppsøker informasjonsmøtene om utveksling, gjerne i god tid før du skal reise på utveksling. Send gjerne en e-post til studieinfo@media.uio.no om det er noe du lurer på eller om du ønsker å diskutere utveksling, avtaler, Erasmusstipend eller lignende.

  Internasjonaliseringsansvarlig ved Institutt for medier og kommunikasjon er studiekonsulent Maria Tårland. Hun sitter på kontor 433, ved resepsjonen til instituttet, og har drop in veiledning med studenter mandager og torsdager kl. 10 - 12.

  Publisert 12. mai 2010 13:24 - Sist endret 29. jan. 2018 09:00