English version of this page

IMV administrasjon

Postadresse Postboks 1017 Blindern, 0315 Oslo
Besøksadresse Sem Sælands vei 2
ZEB-bygningen
0371 Oslo
Telefon +47 22854750
Stedkode 143601

Underenheter