English

Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse (IMV) (IMVRITMO)

Postadresse Postboks 1133 Blindern, 0318 OSLO
Besøksadresse Forskningsv. 3A
Harald Schjelderups hus
0373 OSLO
Stedkode 143695

Ansatte

Listen inneholder 31 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Akca, Merve Stipendiat +4792272752 merve.akca@imv.uio.no Music Cognition, Music Psychology, Musical Memory, Multimodality
Alarcón Diaz, Ximena Postdoktor +47-22854471 +47-40720243 (mob) x.a.diaz@imv.uio.no telematisk sonisk ytelse, dyp lytte, lydkunst, lydstudier, lydestetikk, migrasjon, improvisasjon
Brøvig-Hanssen, Ragnhild Førsteamanuensis +47-22844409 ragnhild.brovig-hanssen@imv.uio.no Populærmusikk, Musikkteknologi, Samfunn og musikk, Medier og musikk, Musikkanalyse, teknologihistorie
Câmara, Guilherme Schmidt Stipendiat +47 93 26 92 71 g.s.camara@imv.uio.no Microtiming, Empirical Musicology, Groove, Rhythm Analysis, Music Cognition, Audio Perception, P-Center Studies
Danielsen, Anne Professor, Senterleder RITMO +47 22 85 47 51 +47 482 14 002 (mob) anne.danielsen@imv.uio.no Musikkvitenskap, Populærmusikk, Afroamerikansk musikk, Rytme og groove, Musikkognisjon, Musikkanalyse, Musikkteknologi, Medier og musikk, Samfunn og musikk
Erdem, Cagri Stipendiat +47-41320109 cagri.erdem@imv.uio.no Music Technology, Sound Synthesis, Psychoacoustics, Improvisation, Music and Movement
Espeseth, Line-Mathilde Førstekonsulent l.m.espeseth@imv.uio.no
Godøy, Rolf Inge Professor +47 22 85 40 64 +47 915 63 399 (mob) r.i.godoy@imv.uio.no Musikkteori, Musikkognisjon, Musikk og bevegelse, Musikkteknologi
Gonzalez Sanchez, Victor Evaristo Postdoktor +47-22844149 v.e.g.sanchez@imv.uio.no Motion analysis, Motion Capture, Biomechanics, Music and movement, Micromotion
Guldbrandsen, Erling E. Professor +47 22 85 40 65 +47 957 04 737 (mob) e.e.guldbrandsen@imv.uio.no Musikkvitenskap, Musikkhistorie, Musikkanalyse, Modernisme, Klassisk-romantisk musikk, Performativitet, Estetikk og tolkningsteori, Samfunn og musikk
Haugen, Mari Romarheim Postdoktor +47-22844910 m.r.haugen@imv.uio.no Musikkognisjon, Musikk og bevegelse, Motion Capture, Motion Analysis, Rhythm and groove
Holbrook, Ulf A. S. Stipendiat u.a.s.holbrook@imv.uio.no Komposisjon, 3D lyd, Lydinstallasjoner, Musikkteknologi, Musikkognisjon, Lydteori, Akustikk, Psykoakustikk, Signalbehandling, Programmering
Holldorff, Oskar Vitenskapelig assistent oskar.holldorff@imv.uio.no
Hui, Alan Postdoktor alan.hui@imv.uio.no Opphavsrett, Remix-musikk, Musikkplattformer
Høffding, Simon Postdoktor +45 60905201 simon.hoffding@imv.uio.no Phenomenology, musical expertise, embodied cognition, musical interaction
Jacobsen, Eirik Vitenskapelig assistent eirik.jacobsen@imv.uio.no
Jensenius, Alexander Refsum Førsteamanuensis +47 22 84 48 34 +47 951 29 232 (mob) a.r.jensenius@imv.uio.no Musikkvitenskap, Musikkteknologi, Musikkognisjon, Musikkteori, Musikk og bevegelse, Medier og musikk, Humanistisk informatikk, Interaksjonsdesign
Jones, Ellis Nathaniel Postdoktor e.n.jones@imv.uio.no
Kelkar, Tejaswinee Stipendiat +47-45448254 tejaswinee.kelkar@imv.uio.no Music Technology, Music and Movement, Cultural Music
Krogh, Nina nina.krogh@imv.uio.no
Lan, Qichao Stipendiat qichao.lan@imv.uio.no Deep Learning, Music and Motion, Music Technology, Music Programming, SuperCollider
Lartillot, Olivier Postdoktor +47-22854747 ‭+47 96681210‬ olivier.lartillot@imv.uio.no
Leske, Sabine Postdoktor sabine.leske@imv.uio.no
Melo, Alexander alexander.melo@imv.uio.no
Nielsen, Nanette Førsteamanuensis +47-22854142 nanette.nielsen@imv.uio.no Music and Philosophy, Musicology, Music and Ethics, Aesthetics, Film Music, Music and Society, Opera, Music and Media
Novovic, Milos Forsker +47-22859609 milos.novovic@jus.uio.no
Oddekalv, Kjell Andreas Stipendiat +47-95761557 95761557 k.a.oddekalv@imv.uio.no Musikkanalyse, Populærmusikk, Musikkognisjon, Microtiming, Musikkvitenskap
Roman, Samuel Konsulent samuero@student.imv.uio.no
Sandvik, Bjørnar Stipendiat 48092258 bjornar.sandvik@imv.uio.no Populærmusikk, Musikkteknologi, Teknologihistorie, Musikkanalyse
Sioros, Georgios Postdoktor +47-22854413 georgios.sioros@imv.uio.no
Zelechowska, Agata Stipendiat agata.zelechowska@imv.uio.no Audio Perception, Micromotion, Music and Movement, Music and nature, Music Cognition, Music Psychology, Psychoacoustics, Rhythm and Groove