Seminar om musikk og medier

Prosjektet MUSEC er glade over å kunne samle så mange til et seminar dedikert til samspillet mellom musikk og medier i den digitale tiden. Dette er en anledning til å utvikle dette fagområdet generelt, samtidig som vi har det konkrete målet å utgi et spesialnummer i Norsk medietidsskrift.

Image may contain: Headphones, Audio equipment, Technology, Gadget, Electronic device.

Program for seminar om musikk og medier (oppdatert)

 

9.30: Kaffe og mingling

9.45: Velkommen og innledning ved Yngvar Kjus og Hendrik Spilker

10.00: Mads Krogh: Streaming genre: Abstraktion og singularisering i digital musikformidling

10.45: Ann Werner: Smirnoff och Spotify jämställdhetsintegrerar musiklyssnandet

 

11.30: Lunchpause

12.30: Ragnhild Brøvig-Hanssen og Ellis Jones: Spenningsforholdet mellom mashup-musikk og automatiske reguleringsverktøy

13.15: Anja Nylund Hagen: Musikkforlagets rolle i den digitale musikkbransjen

 

14.00: Kaffe og frukt/kake

14.15: Håvard Kiberg: «The challenge button»: Musikkbransjens oppfatninger av personalisering og mangfold i strømmetjenester 

15.00: Thomas Owren: Critics in the age of metrics

15.45: Avslutning og veien videre

Slutt ca. 16.00 

 

Ansatte og studenter ved instituttet er invitert til å overvære innlegg (etter førstemann-til-mølla-prinsippet ettersom møterommet har plass til 8-10 gjester).

 

Planen for seminaret er at artikkelprosjekter presenteres og at vi så sammen gir tilbakemeldinger til den videre utviklingen av artikkelarbeidet. Det settes av 45 minutter til hver. Formatet er slik at hver deltaker forbereder en presentasjon på ca. 15 minutter som følges av ca. 30 minutter tilbakemeldinger og diskusjon.

Organizer

Yngvar Kjus
Published Jan. 17, 2020 3:01 PM - Last modified Jan. 21, 2020 1:01 PM