2019

Previous

Max for Live
Time and place: Dec. 10, 2019 5:00 PM7:00 PM, Rom 103, ZEB

Vi inviterer til del to av workshopen i grunnleggende innføring i Max/MSP og Max for Live.

Image may contain: text, line, font, parallel, screenshot.
Time and place: Sep. 23, 2019 5:00 PM7:00 PM, 103, ZEB

Vi inviterer til workshop i grunnleggende innføring i Max/MSP og Max for Live.

littleBits
Time and place: Aug. 26, 2019 5:00 PM7:00 PM, Rom 103, ZEB

WoNoMute og teknologisatsingen for kvinner ved IMV ønsker velkommen til introduksjonskurs i littleBits.