WoNoMute: littleBits Workshop

WoNoMute og teknologisatsingen for kvinner ved IMV ønsker velkommen til introduksjonskurs i littleBits.

littleBits er et sett med små komponenter som med magneter kan settes sammen i små, morsomme kretser. Med littleBits kan man lage ulike lyder, samtidig som man lærer grunnleggende oppbygning av analoge synther.

I workshopen vil vi jobbe med å bygge morsomme lyder fra de ulike komponentene og deltagerne vil få små oppgaver og utfordringer. Hver deltager vil ha sin egen littleBits å jobbe med i workshopen. For å delta trengs ingen bakgrunnskunnskaper.

Tags: Musikkteknologi
Published Aug. 22, 2019 11:37 AM - Last modified Dec. 4, 2019 9:52 PM