WoNoMute: Grunnleggende innføring i Max/MSP og Max for Live

Vi inviterer til del to av workshopen i grunnleggende innføring i Max/MSP og Max for Live.

I del to av workshopen Max for live, repeterer vi noe av forrige workshop og forsetter å se på hvordan vi kan lage egne instrumenter og effekter. Du kan delta på denne workshopen selv om du ikke var på den forrige, da første del blir gjentagelse av introduksjonen.

I workshopen programmerer vi en enkel synthesizer og tidsbaserte effekter som delay, chorus og flanger. Workshopen er ment for nybegynnere, man trenger kun egen laptop for å delta, men ta gjerne med hodetelefoner og midi-keyboard om dere har det. UiO har lisenser til programvaren vi skal bruke, så det ordner vi når dere kommer.

Henrik Haraldsen Sveen holder workshopen, han har bakgrunn fra musikkteknologi ved NTNU og er selv produsent under artistnavnet Henrik the Artist.

Pizza kl.16:30

Tags: wonomute
Published Dec. 4, 2019 9:44 PM - Last modified Dec. 4, 2019 9:52 PM