Open position: Master student scholarship - "Music, Motion, and Emotion"

Forskningsprosjektet Music, Motion, and Emotion: Theoretical and Psychological Implications of Musical Embodiment ved Institutt for musikkvitenskap, Det humanistiske fakultet, utlyser inntil to studentstipend for mastergradsstudenter som er i gang med eller planlegger sine mastergradsoppgaver. Søknadsfrist: 15. februar 2010 

Tags: music, position, movement, emotion, master By Alexander Refsum Jensenius
Published Aug. 21, 2012 3:05 PM - Last modified Mar. 1, 2015 9:40 PM