2005

Publisert 16. juni 2010 13:08

Ph.D-programmet i musikkvitenskap inviterer til seminar om performativitet med inviterte forelesere fra prosjektet Kulturen des Performativen i Berlin.

For nærmere opplysninger om prosjektet, se http://www.sfb-performativ.de/

Torsdag 16. juni

Institutt for musikkvitenskap

Salen, ZEB-bygningen

10.15 - 11.00

Dr. Clemens Risi, Berlin: ""Kulturen des Performativen" - A New Approach as Academic Challenge"

11.05 - 11.45 Questions, comments

11.45 - 13.00 Lunch

13.15 - 14. 00

Lektor Michael Eigtved Ph.d.: "Brecht, Broadway and Bob Wilson: Performativity and the Music Theatre"

14.30 - 15.15

Mia Göran, Universitetsstipendiat, UiO: "John Cage and the performativity of sound"

15.15 - 16.00 Comments, discussion

For nærmere opplysninger:

Professor Even Ruud, Institutt for musikkvitenskap

Tlf. 22 85 47 52

E-post: even.ruud@imt.uio.no

Publisert 16. juni 2010 13:08

Torsdag 9. juni, kl. 14.15 - 16.00, Salen, ZEB:

Stipendiat Arnulf Mattes, Oslo:

«Oppositions and moments in Schönberg"s music and thought (Stringtrio op. 45, 1946)»

Vel møtt!

Publisert 16. juni 2010 13:08

5. desember presenterer Stan Hawkins og Jan Sverre Knudsen prosjektet "Glatte gater - musikkproduksjon i et urbant ungdomsmiljø".

Forskningsprogrammet Kulturell kompleksitet i det nye Norge ga begge musikkviterne støtte til to måneders forskning hver om "Bonds and Boundaries in a Multi-cultural Norwegian Space". Utgangspunkt for prosjektet er overbevisningen om at musikk er en av de sterkeste sammfunnskreftene for å sette grenser, skape samhold, konstruere identitet. Les intervju med forskerne

Les mer om forskningsprosjektet CULCOM

Publisert 14. des. 2005 12:00

17. desember fremstiller cand.philol. Håvard Skaadel seg for dr.art.-graden med avhandlingen Musical-rhetorical devices in the small concertato motets of HENRY DU MONT (ca. 1610-1684). Conventions and modernity in a mid-17th-century musical aesthetic of proportions and emotional representation.

Avhandlingen kan hentes på ekspedisjonskontoret.

Publisert 10. mars 2005 15:36

Stilling som doktorgradsstipendiat i rytmeforskning i tilknytning til prosjektet "Rhythm in the Age of Digital Reproduction".