Håvard Skaadel fremstiller seg for dr.art.-graden (17/12)

17. desember fremstiller cand.philol. Håvard Skaadel seg for dr.art.-graden med avhandlingen Musical-rhetorical devices in the small concertato motets of HENRY DU MONT (ca. 1610-1684). Conventions and modernity in a mid-17th-century musical aesthetic of proportions and emotional representation.

Avhandlingen kan hentes på ekspedisjonskontoret.

Publisert 14. des. 2005 12:00 - Sist endret 11. mars 2011 15:34