Stipendiat i rytmeforskning

Stilling som doktorgradsstipendiat i rytmeforskning i tilknytning til prosjektet "Rhythm in the Age of Digital Reproduction".

Publisert 10. mars 2005 15:36 - Sist endret 11. mars 2011 15:35