2006

Publisert 16. juni 2010 13:08

Fredag 24. mars, kl 1415 - 1600 på møterommet, ZEB.

Anne Danielsen (musikkvitenskap):

"Kulturell betydning, estetisk verdi og kanondannelser i populærmusikkfeltet".

Deltakelse er primært forbeholdt nettverkets medlemmer. Øvrige som ønsker å være til stede på\ nettverksmøtet bes kontakte Anne\ Danielsen.

Publisert 16. juni 2010 13:08

"Estetisk fortolkning - studier i det performative feltet" ønsker velkommen til Forum for\ fortolkning og performativitet.

Christian Refsum (litteraturvitenskap) holder innlegget:

"Gestus i moderne estetisk teori" (film og litteratur)

Tid: onsdag 19. april, kl 10.15 - 12.00

Sted: Seminarrom 1, ZEB-bygget.

Velkommen!

Publisert 16. juni 2010 13:08

I forbindelse med seminaret "Rhythm, sound and technology in computer-based, groove-oriented\ music", vil professor Mark J. Butler fra Department of Music, University of Pennsylvania holde en\ åpen gjesteforelesning kalt Interpretive Multiplicity and the Shaping of Time in Electronic\ Dance Music.

Tid: Torsdag 12. oktober kl 14.15 - 16.00

Sted: Salen på ZEB

Forelesningen holdes i regi av prosjektet "Rhythm in the Age of Digital Reproduction"

Abstract:

The rhythmic and metrical qualities of electronic dance music highlight the experiential\ possibilities afforded by its temporal phenomena. Within this repertory, sites of interpretive\ multiplicity involve listeners in a dynamic that promotes active participation in the shaping of\ one's musical experiences. Through an exploration of ambiguity in particular, I show how\ electronic dance music supports experiences of time that are both rich and diverse.

Publisert 16. juni 2010 13:08

Onsdag 1. november i Salen, IMV, 10.15 - 12.00

Professor Simon Frith, UK:

Is Jazz Popular Music?

Frith har vært en ledende forsker innen populærmusikkforskningsfeltet i over 30 år og\ nærmest grunnlegger av den internasjonale forskningsdisiplinen med et stort antall publikasjoner.\ Hans tverrfaglige tilnærming inkluderer både sosiologi og medieforskning. Han har også vært\ medgrunnlegger av The International Association for the Study of Popular Music (IASPM) og\ tidsskriftet Popular Music.

 

Publisert 3. apr. 2006 13:27

"Estetisk fortolkning - studier i det performative feltet" ønsker velkommen til Forum for fortolkning og performativitet.

Eivind Røssaak (mediefag) holder innlegget:

"Film as Performative Archive"

Tid: onsdag 5. april, kl 10.15-12.00

Sted: Seminarrom 1, ZEB-bygget.