Nettverk for populærmusikkforskning (24/3)

Fredag 24. mars, kl 1415 - 1600 på møterommet, ZEB.

Anne Danielsen (musikkvitenskap):

"Kulturell betydning, estetisk verdi og kanondannelser i populærmusikkfeltet".

Deltakelse er primært forbeholdt nettverkets medlemmer. Øvrige som ønsker å være til stede på\ nettverksmøtet bes kontakte Anne\ Danielsen.

Publisert 16. juni 2010 13:08 - Sist endret 26. sep. 2016 15:13