2007

Publisert 16. juni 2010 13:08

23. februar framstiller cand.philol. Arnulf Christian Mattes seg for dr.art.-graden med avhandlingen Reflected Colors - Reflective Forms: On the Interpretation of Arnold Schoenberg's Late Chamber Music Works.

Prøveforelesning torsdag 22. februar 2007 i Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern kl. 17.15-18.00: 'History or Memory? Why should Musical Hermeneutics elevate Schoenberg"s last Chamber Works from Belated Expressionism to Late Style?'

Disputas fredag 23. februar 2007 kl. 9.15 i Universitetets gamle festsal, Domus Academica, Sentrum.

Så langt beholdningen rekker kan avhandlingen fåes ved henvendelse til forskningskonsulent Anne Cathrine Wesnes eller til ekspedisjonskontoret, 2. etasje ZEB-bygget.

Her finner du mer informasjon om prøveforelesning og disputas.

Publisert 16. juni 2010 13:08

Nettverk for populærmusikkforskning fredag 23. mars kl 14.15 - 16.00 i Sem 1, ZEB

Tema for dagen er stemmen.

Ane Roggen holder innlegg med tittelen:

"Ute av verden. Om konstruksjoner av norskhet og svarthet i Kristin Asbjørnsens Wayfaring\ Stranger".

Ingvild Koksvik Amundsen holder innlegg om:

"Lydrommet som musikalsk parameter i opplevelsen av stemmen".

Åpent for alle.

Publisert 16. juni 2010 13:08

Fredag 16. november arrangerer University of Liverpool og The British Society of Music Analysis seminaret "Analysing Popular Music in Context".

Fra IMV deltar professor Stan Hawkins og Eirik Askerøi på dette prestisjefylte seminaret.

Mer informasjon om seminaret, påmelding og program.

Publisert 16. juni 2010 13:08

Torsdag 18.oktober, kl.14.15-16.00 holder Serge Lacasse (Université Laval, Canada) en åpen gjesteforelesning i Salen på ZEB. Forelesningen er kalt The communication of Emotions in Recorded Popular Music: A Microrhythmic Analysis of Creaky Voice in Sia's "Breath Me", og holdes i regi av forskningsprosjektet Rhythm in the Age of Digital Reproduction.

Mer informasjon kan du finne på prosjektets hjemmesider.

Publisert 16. juni 2010 13:08

" Nasjonalbiblioteket som kilde til norsk populærmusikk"

Onsdag 5. desember kl 14.15 - 16.00 i Salen, ZEB.

Innlegg ved Richard Gjems og Trond Valberg fra Nasjonalbiblioteket:

"Nasjonalbiblioteket omtales ofte som "landets hukommelse". Institusjonen tar vare på og formidler felles kunnskaps- og kulturarv gjennom et bredt spekter av uttrykk og medier. Basert på en moderne og medieuavhengig pliktavleveringslov, samt en stadig tilvekst av historisk materiale,rommer bibliotekets samling alt fra bøker, aviser, tidsskrifter, noter,bilder, plakater, håndskrifter, manuskripter, kart, reklame og andre småtrykk til nettdokumenter, film og lydopptak. Utgangspunkt for innlegget er å synliggjøre alle de potensielle kildene til norsk populærmusikk som skjuler seg bak noen av de nevnte materialkategoriene. Samtidig vil vi forsøke å belyse de formidlingsmuligheter som Nasjonalbibliotekets pågående samlingsdigitalisering vil muliggjøre, og åpne for en generell diskusjon om hvordan det bedre kan legges til rette for bruk av dette materialet i populærmusikkforskningen. Innlegget vil romme flere audiovisuelle "smakebiter" fra samlingen -inkludert opptak fra de legendariske Ragnarock-festivalene 1973-75!"

Åpent for alle.

Publisert 21. sep. 2007 14:23

Unipub inviterer til lansering av boken Øre for musikk. Om å undervise i hørelære 27. september kl.15.00-16.00 på Norges Musikkhøgskole, møterommet ved kantinen.

Boken er redigert av Hilde Synnøve Blix og Anne Katrine Bergby. Fra IMV bidrar Åshild Watne med kapittelet "Absolutt gehør".

Program:

Velkommen ved rektor Eirik Birkeland

Presentasjon av boka ved forfattere og bidragsytere

Spørsmål og kommmentarer

Avrunding ved redaksjonssjef Kristin Ellen Jensen

Lett servering

Gi gjerne beskjed til Unipub om du vil delta:

post@unipub.no eller telefon 22 85 32 21