Arnulf Mattes framstiller seg for dr. art.-graden 23. februar

23. februar framstiller cand.philol. Arnulf Christian Mattes seg for dr.art.-graden med avhandlingen Reflected Colors - Reflective Forms: On the Interpretation of Arnold Schoenberg's Late Chamber Music Works.

Prøveforelesning torsdag 22. februar 2007 i Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern kl. 17.15-18.00: 'History or Memory? Why should Musical Hermeneutics elevate Schoenberg"s last Chamber Works from Belated Expressionism to Late Style?'

Disputas fredag 23. februar 2007 kl. 9.15 i Universitetets gamle festsal, Domus Academica, Sentrum.

Så langt beholdningen rekker kan avhandlingen fåes ved henvendelse til forskningskonsulent Anne Cathrine Wesnes eller til ekspedisjonskontoret, 2. etasje ZEB-bygget.

Her finner du mer informasjon om prøveforelesning og disputas.

Publisert 16. juni 2010 13:08 - Sist endret 13. mars 2019 10:39