Nettverk for populærmusikkforskning 5. desember

" Nasjonalbiblioteket som kilde til norsk populærmusikk"

Onsdag 5. desember kl 14.15 - 16.00 i Salen, ZEB.

Innlegg ved Richard Gjems og Trond Valberg fra Nasjonalbiblioteket:

"Nasjonalbiblioteket omtales ofte som "landets hukommelse". Institusjonen tar vare på og formidler felles kunnskaps- og kulturarv gjennom et bredt spekter av uttrykk og medier. Basert på en moderne og medieuavhengig pliktavleveringslov, samt en stadig tilvekst av historisk materiale,rommer bibliotekets samling alt fra bøker, aviser, tidsskrifter, noter,bilder, plakater, håndskrifter, manuskripter, kart, reklame og andre småtrykk til nettdokumenter, film og lydopptak. Utgangspunkt for innlegget er å synliggjøre alle de potensielle kildene til norsk populærmusikk som skjuler seg bak noen av de nevnte materialkategoriene. Samtidig vil vi forsøke å belyse de formidlingsmuligheter som Nasjonalbibliotekets pågående samlingsdigitalisering vil muliggjøre, og åpne for en generell diskusjon om hvordan det bedre kan legges til rette for bruk av dette materialet i populærmusikkforskningen. Innlegget vil romme flere audiovisuelle "smakebiter" fra samlingen -inkludert opptak fra de legendariske Ragnarock-festivalene 1973-75!"

Åpent for alle.

Publisert 16. juni 2010 13:08 - Sist endret 16. juni 2010 13:08