Nettverk for populærmusikkforskning fredag 23. mars. Tema "Stemmen"

Nettverk for populærmusikkforskning fredag 23. mars kl 14.15 - 16.00 i Sem 1, ZEB

Tema for dagen er stemmen.

Ane Roggen holder innlegg med tittelen:

"Ute av verden. Om konstruksjoner av norskhet og svarthet i Kristin Asbjørnsens Wayfaring\ Stranger".

Ingvild Koksvik Amundsen holder innlegg om:

"Lydrommet som musikalsk parameter i opplevelsen av stemmen".

Åpent for alle.

Publisert 16. juni 2010 13:08 - Sist endret 26. sep. 2016 15:29