2008

Publisert 16. juni 2010 13:08

31. januar fremstiller cand.philol. og M.Sc. Alexander Refsum Jensenius seg for phd.-graden\ med avhandlingen Action - Sound: Developing Methods and Tools for Studying Music-Related Body\ Movement.

\

Her finner du mer\ informasjon (tid, sted, etc.)

\

Publisert 16. juni 2010 13:08

Fredag 15. februar kl 14.15 - 16.00 i Sem 1, ZEB-bygningen.

Gaute Storsve holder innlegg med tittelen:

"Kunstpunkalliansen: En alternativ estetisk kontinuitet fra slutten av 1960-tallet til begynnelsen av 1990-tallet".

Han vil gå nærmere inn på bandene The Velvet Underground, Talking Heads og Sonic Youth.

Åpent for alle. Vel møtt!

Publisert 16. juni 2010 13:08

Jubileumsseminar torsdag 28. februar i auditorium II, Georg Sverdrups Hus, kl. 14:15-18:00.

Det er i år 20 år siden "Estetisk seminar" ble startet, våren 1988, som et frittstående, fakultetsstøttet seminar. Initiativtagerne kom fra fagområdene allmenn litteraturvitenskap, kunsthistorie, musikk og fransk. I løpet av de tyve år som har gått siden oppstarten, har seminaret hatt besøk av en rekke fremragende internasjonale såvel som nasjonale forskere, og innehatt en sentral posisjon i utviklingen av estetisk forskning ved Universitetet i Oslo. Idag er seminaret nært knyttet til forskerutdanningen ved HF.

I anledning 20-årsjubileet arrangeres det et Estetisk seminar som både vil reflektere over hva som har endret seg teoretisk-estetisk i løpet av denne perioden, og gi et innblikk i dagsaktuell estetikk. Seminaret vil ha to deler, først en dansk/norsk/svensk-språklig del, deretter en engelskspråklig del.

Et panel bestående av Estetisk Seminars grunnleggere, Arne Melberg, Karin Gundersen og Ståle Wikshåland vil åpne for diskusjon.

Fra Danmark kommer en av Estetisk seminars gode venner, Hans Hauge, som er ansett ved Nordisk institutt, Århus Universitet. Hans Hauge skal ta for seg:

"Teorien 'bak' estetisk forskning - sett med nåtidens post-teoretiske, trette øyne".

Fra Nederland kommer Mieke Bal, som er professor tilknyttet ASCA (Amsterdam School for Cultural Analysis). Mieke Bal skal snakke om "Migratory Esthetics", med utgangspunkt i egen video-produksjon. Tittelen for innlegget er: "2MOVE: Aesthetic Work for Cultural 10;Understanding".

Det vil bli servert forfriskninger i foajéen etter arrangementet.

Hjertelig velkommen!

Med hilsen,

Arnfinn Bø-Rygg og Knut Stene-Johansen.

Publisert 16. juni 2010 13:08

LYDTEORI2 foretar befaring til EKKO-FRITT-ROM på vårt nabo-institutt, Fysikk, onsdag 2.april kl 15:15. "Hør hvordan lyden er, uten etterklang!"

Etter befaringen har vi gjesteforelsning fra Fysikk v A.I. Vistnes om FFT-analyse, dvs hvordan vi matematisk analyserer et kopleks signal som "toner", kanskje interesant også for polyfone komponister og musikkforskere)

I alle tilfeller: En god mulighet til å sjekke ut og utnytte vår nærmeste nabo på Blindern!

Oppmøte SEM1 kl 15:15

Publisert 16. juni 2010 13:08

Susan McClary, professor ved UCLA og professor II ved IMV, og Robert Walser (UCLA) holder en åpen forelesning onsdag 9. april kl. 09.15-11.30. Tittelen på McClarys forelesning er "The Virtual Body in Music".

Tid:

Sted: Salen, ZEB-bygget

Om forelesningen:

The tools of standard analysis frequently baffle those who wish to be able to discuss music and its powerful effects, and professional music theorists themselves often have difficulty finding ways of applying their models to anything other than the classical music for which those tools were designed. Popular-music studies especially have suffered from a divide between those who emphasize sociological methods and those who try to engage with "the music itself." Recent work by Lawrence Zbikowski, Anne Danielsen, and a few others attempts to approach music through concepts related to embodiment. During this seminar session, we will listen to a variety of styles and explore ways of talking about the body in the music.

Publisert 16. juni 2010 13:08

Velkommen til åpen forelesning med Steven Feld, professor ved University of New Mexico og professor II ved IMV, fredag 11. april kl. 12.15-14.00 i Salen, ZEB-bygget.

Tittelen på forelesningen er "Music Censorship vs. Freedom of Expression - Eno/Byrne`s "My Life in the Bush of Ghosts" and the Fundamentalist Phantom".

Publisert 16. juni 2010 13:08

Ti prosjekter ble innvilget støtte fra Forskningsrådets nye kulturforskningsprogram "Kulturell\ verdsetting" (KULVER). Ett av disse var forskningsprosjektet Contemporary Soundspaces:\ Acoustemology and Musical Agency ledet av Hans Weisethaunet fra IMV. Tellef Kvifte (IMV) og Odd\ Are Berkaak (Sosialantropologisk institiutt) er med i prosjektgruppa. \ Mer informasjon om KULVER-tildelingen.

Publisert 16. juni 2010 13:08

Kyrre Tromm Lindvig går opp til graden ph.d. 10.-11. juni:

- prøveforelesning 10. juni kl. 16.15-17.00 i aud. 3, Helga Engs hus

- disputas 11. juni kl. 10.15 i aud. 2 Georg Sverdrups hus

Tittelen på avhandlingen er "Wir fahren auf der Autobahn." Kraftwerk and constructions of germanness. I komiteen sitter førsteamanuensis Susan Fast (McMaster University, Canada), førsteamanuensis Freya Jarman-Ivens (University of Liverpool) og professor Tellef Kvifte (IMV, komitéadministrator). Disputasleder er amanuensis Anne Eline Riisnæs.

Publisert 16. juni 2010 13:08

Asbjørn Ø. Eriksen går opp til graden dr.philos 9.-10. juni.

- prøveforelesninger: 9. juni kl. 16.15-18.00 i salen, ZEB-bygget

- disputas 10. juni kl. 10.15 i aud. 3 Helga Engs hus

Tittelen på avhandlingen er Sergej Rachmaninovs tre symfonier. En studie i struktur, plot og intertekstualitet . I komiteen sitter professor Jan Ling (Göteborgs Universitet), professor Patrick Dinslage (Universität der Künste Berlin) og professor Hallgjerd Aksnes (IMV, komitéadministrator). Disputasleder er professor Ståle Wikshåland.

Publisert 16. juni 2010 13:08

Mandag den 19. mai kl 1000-1130 holder Clive Brown fra University of Leeds forelesning om 'The relationship between musical notation and performance in the period 1750-1900', i Levinsalen.

Tirsdag den 20. mai kl 0900-1030 gir Wolfgang Plagge forelesningen 'Hva mener komponisten - hva mener vi? Interpretasjon i vid forstand'. Forelesningen holdes i Auditoriet, bygg 2.

Publisert 16. juni 2010 13:08

Fredag 29 august arrangerer Norges musikkhøgskole en stor markering i

anledning av at norsk musikkterapiutdanning er 30 år. En av musikkterapiens "grand old men" - dr. Clive Robbins har tatt turen til

Oslo - 81 år og fortsatt full av energi og karisma. Den nye antologien

Perspektiver på musikk og helse" (red. Trondalen og Ruud) skal

slippes.Det skal arrangeres flere seminarer og musikkinnslag, bl.a. med konserter av Bjørn Boysen og Mika Alperin.

Norges musikkhøgskole vil også markere sin nysatsning på fagområdet og

åpner samme dag et nytt Senter for musikk og helse. Professor Even Ruud vil lede senteret første året. Senteret er tilført nye ressurser, og foruten førsteamanuensis Gro Trondalen som har stått sentralt bak dette intitiativet, er tilsatt førsteamanensis Karette Stensæth som skal koordinere arbeidet. To dr.gradsstipendiater er tilsatt og skal arbeide med prosjekter knyttet til bruk av musikk som helseregulerende middel. Begge disse stipendiatene kommer fra Institutt for musikkvitenskap, bla. Marie Skånland som nylig avsluttet sin masteroppgaven om bruken av iPod. Musikkforskeren og musikkterapeuten Lars Ole Bonde er hentet fra Aalborg universitet og blir professor II ved senteret. Han holder sin inntredelsesforelesning på fredag 29. august. Senteret skal bygge opp en hjemmeside med informasjon om musikkterapi, arrangere internasjonale symposier , utvikle et nettverk gjennom samarbeid med andre slike sentra som har vokst fram nylig, ikke minst utvikle forskningsprosjekter og publisere gjennom sin nye skriftserie.

Publisert 16. juni 2010 13:08

Torsdag 25. september vil det bli holdt prøveforelesninger i forbindelse med tilsetting i professorstillingen i populærmusikk. De to aktuelle

kandidatene er: Kai Fikentshcer og Anne Danielsen. Kl 12.15 holder

Fikentshcer sin forelesning med tittelen "Transformation -- Trance

Formation: Researching Underground Dance Music in New York City and

beyond". Danielsens tittel er ""Ain"t That a Groove" - musikalske og

kulturelle perspektiver på groove-basert musikk" og hun holder sin

forelesning kl 13.15. Begge forelesningene er i Salen og er åpne for

alle interesserte.

Publisert 16. juni 2010 13:08

I samarbeid med CULCOM, arrangerer IMV et seminar torsdag 9. oktober. Professor II Steven Feld\ foreleser kl. 13:15 - 15:00 (NB: Nytt tidspunkt!) i Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom\ 3. Tittelen på forelesningen er World Music and the Fundamentalist Phantom:

\

We all know what happened to Salman Rushdie and Theo Van Gogh. Comparatively, pop stars David\ Byrne and Brian Eno got off easy when they turned Koranic recitation into groovy dance music in\ 1981. But little has been revealed of this world music saga and how it connects to so many\ broader questions about appropriation and rhetorics of "free speech" vs censorship. The tale is\ made all the more intriguing by the performance of the story"s central players: the World of\ Islam Trust, London"s Horniman Museum, ethically-challenged folk music collectors and record\ labels, scholars of Islamic recitation, Denmark"s best known ethnomusicologist, an the unknown\ but enduringly popular Lebanese singer he recorded with the help of Iraq"s best-known exiled\ musician. This paper tries to map questions of history and consequence in this still little-known\ story.

\ \

Her finner du mer\ informasjon.

\ \

Feld foreleser også om "musikkantropologi" i masterkurset MUS 4211 mandag 13. oktober, kl.\ 14.15-16.00, i Salen IMV. Forelesningen er åpen også for andre interesserte.

\

Publisert 16. juni 2010 13:08

Velkommen til workshop:

Hva: Jamoma: introduksjon, bruk og utvikling i Max/MSP/Jitter

Hvor: fourMs-laboratoriet, 4. etasje, Gaustadalléen 25, øvre

Blindern (http://www.fourms.uio.no/map.html)

Når: mandag 20. oktober kl 14-17 (+ fagligsosial aktivitet etterpå)

Av hvem: Tim Place, Trond Lossius, Alexander Refsum Jensenius

For hvem: alle som har litt erfaring med Max/MSP

Hvor mye: gratis

Jamoma

Jamoma er en standard for å lage klart strukturerte patcher, med gjennomgående lik funksjonalitet, i det grafiske programmeringsspråket Max/MSP/Jitter. Dette hjelper til å raskt kunne sette opp systemer for utøvelse og analyse, og gjør det enklere å dele patcher med andre brukere.

http://jamoma.org/

Forberedelse

Deltakerne bør ha med egen laptop (OSX eller Windows), og ha installert følgende programmer før workshopen (hvis det er problemer, kan vi hjelpe med installasjonsprosessen hvis du kommer litt før workshopen begynner):

- Max/MSP 5: http://www.cycling74.com/downloads/max5

- Jamoma: http://jamoma.org/

- SVN: http://www.jamoma.org/wiki/InstallingAClient

Organisasjon

Workshopen organiseres av fourMs ved Universitetet i Oslo, i samarbeid med NIME-prosjektet ved Norges musikkhøgskole. Arrangementet er sponset av Institutt for musikkvitenskap og GMEA, Albi.

http://www.fourms.uio.no

http://www.nime.no

Publisert 16. juni 2010 13:08

Institutt for musikkvitenskap inviterer til seminar tirsdag 9. desember. Seminaret er del av et større forskningsprosjekt om musikk, kjønn og subjektivitet, under ledelse av professor Stan Hawkins.

Gjesteforeleser er professor Anahid Kassabian, internasjonalt anerkjent filmmusikkforsker ved University of Liverpool. Hennes forelesning har tittelen "TV Musicals and Camp: A Strange Story of Retraction", og hun vil ta for seg musikken i to episoder av TV-seriene "Buffy The Vampire Slayer" og "Hercules".

Seminaret finner sted i Salen, ZEB-bygningen, Sem Sælands vei 2.

Tid: 9. desember, kl 10:30-16:30.

Gratis inngang, åpent for alle.

Publisert 1. des. 2008 14:39

Anne Danielsen ble 21. november tilsatt ved IMV som ny professor i musikkvitenskap med vekt på populærmusikk.

Publisert 17. okt. 2008 10:38

Prosjektet Music, Motion, and Emotion: Theoretical and Psychological

Implications of Musical Embodiment har fått en bevilgning i fem år fra Norges Forskningsråd (01.10.08-30.09.13) og er et FRIHUM-prosjekt (frittstående prosjekt i humanistiske fag). Prosjektets overordnede mål er å kaste lys over både estetiske og terapeutiske/profylaktiske dimensjoner av musikalsk mening, samt øke forståelsen av musikkens positive kraft i hverdagslivet så vel som i krisesituasjoner. Prosjektet har også to teoretiske hovedmål: å gi innsikt i de kognitive og psykologiske prosessene som ligger til grunn for musikkens rike meningspotensiale, samt å videreutvikle en lytterorientert musikkanalytisk tilnærming som søker å gjenspeile musikkerfaringens kryssmodalitet.

Stillingen som forskningsassistent ved prosjektet lyses ut for en periode på to år. Søknadsfrist er 1. november. NB: Utsatt fra 24. oktober..

Publisert 2. mai 2008 16:24

Forskningsprosjektet Sensing Music-related Actions skal ha kickoff-seminar tirsdag 6. mai.

De har også fått opp nettsider for prosjektet.

Publisert 29. apr. 2008 17:29

Political Strategies and Social Identities in Eighteenth-Century Music and Theater

International seminar, Lysebu, Oslo, 05.-07. May 2008

Vi har gleden av å invitere til seminaret The Staging of Power / the Power of Staging. Seminaret omfatter ni foredrag med internasjonale og lokale bidragsytere fordelt over to og en halv seminardag 5.-7. mai. Vi dekker konferanseavgiften men ikke lunsj. Lunsj kan bestilles til kr. 300 pr. dag. Av hensyn til praktisk gjennomføring må vi ha beskjed om du ønsker å delta, hvilke dager du ønsker å delta og om eventuell lunsj. Tilbakemelding til undertegnede (jorgen.langdalen@imv.uio.no) senest fredag 2. mai. Vel møtt!

Publisert 14. feb. 2008 09:00

STILLING SOM DOKTORGRADSSTIPENDIAT (SKO 1017) I MUSIKKVITENSKAP lyses ut ved Institutt for musikkvitenskap, Det humanistiske fakultet.

Søknadsfrist 14. mars (ikke 26. februar, som først annonsert)..