Even Ruud skal lede nytt Senter for musikk og helse ved NMH

Fredag 29 august arrangerer Norges musikkhøgskole en stor markering i

anledning av at norsk musikkterapiutdanning er 30 år. En av musikkterapiens "grand old men" - dr. Clive Robbins har tatt turen til

Oslo - 81 år og fortsatt full av energi og karisma. Den nye antologien

Perspektiver på musikk og helse" (red. Trondalen og Ruud) skal

slippes.Det skal arrangeres flere seminarer og musikkinnslag, bl.a. med konserter av Bjørn Boysen og Mika Alperin.

Norges musikkhøgskole vil også markere sin nysatsning på fagområdet og

åpner samme dag et nytt Senter for musikk og helse. Professor Even Ruud vil lede senteret første året. Senteret er tilført nye ressurser, og foruten førsteamanuensis Gro Trondalen som har stått sentralt bak dette intitiativet, er tilsatt førsteamanensis Karette Stensæth som skal koordinere arbeidet. To dr.gradsstipendiater er tilsatt og skal arbeide med prosjekter knyttet til bruk av musikk som helseregulerende middel. Begge disse stipendiatene kommer fra Institutt for musikkvitenskap, bla. Marie Skånland som nylig avsluttet sin masteroppgaven om bruken av iPod. Musikkforskeren og musikkterapeuten Lars Ole Bonde er hentet fra Aalborg universitet og blir professor II ved senteret. Han holder sin inntredelsesforelesning på fredag 29. august. Senteret skal bygge opp en hjemmeside med informasjon om musikkterapi, arrangere internasjonale symposier , utvikle et nettverk gjennom samarbeid med andre slike sentra som har vokst fram nylig, ikke minst utvikle forskningsprosjekter og publisere gjennom sin nye skriftserie.

Publisert 16. juni 2010 13:08 - Sist endret 16. juni 2010 13:08