Midlertidig 50% stilling som forskningsassistent ved IMV

Prosjektet Music, Motion, and Emotion: Theoretical and Psychological

Implications of Musical Embodiment har fått en bevilgning i fem år fra Norges Forskningsråd (01.10.08-30.09.13) og er et FRIHUM-prosjekt (frittstående prosjekt i humanistiske fag). Prosjektets overordnede mål er å kaste lys over både estetiske og terapeutiske/profylaktiske dimensjoner av musikalsk mening, samt øke forståelsen av musikkens positive kraft i hverdagslivet så vel som i krisesituasjoner. Prosjektet har også to teoretiske hovedmål: å gi innsikt i de kognitive og psykologiske prosessene som ligger til grunn for musikkens rike meningspotensiale, samt å videreutvikle en lytterorientert musikkanalytisk tilnærming som søker å gjenspeile musikkerfaringens kryssmodalitet.

Stillingen som forskningsassistent ved prosjektet lyses ut for en periode på to år. Søknadsfrist er 1. november. NB: Utsatt fra 24. oktober..

Publisert 17. okt. 2008 10:38 - Sist endret 11. mars 2011 15:39