2009

Publisert 16. juni 2010 13:08

Søndag 3. mai kl. 19.00 i Gamle Aker kirke

Schola Cantorum ønsker velkommen til storslått og stemningsfull

konsert i Gamle Aker kirke. Konserten rammes inn av ny og gammel

kirkemusikk, og har fått sin tittel etter flere av verkene som

fremføres: J.S.Bachs motett 'Komm Jesu Komm', Knut Nystedts 'Immortal

Bach' (Komm, süsser Tod) og verket 'KOMM' (2008/2009), der den unge,

norske komponisten Martin Ødegaard har latt seg inspirere av Bachs

motett. Annen kirkemusikk står også på repertoaret, blant annet utdrag

fra Francis Poulencs lysende vakre Messe i G-dur og Frank Martins

majestetiske Messe for dobbeltkor, samt verker av Brahms, Bruckner,

Penderecki og Rachmaninov.

Schola Cantorum

Dirigent: Tone Bianca Dahl

Billetter:

I døra: kr 200/150 (UiO ansatte)

Forhåndssalg gjennom koristene: kr 150/100 (UiO ansatte)

Publisert 16. juni 2010 13:08

Velkommen til gjesteforelesning med professor Lydia Goehr tirsdag 5. mai kl. 11.15-13.00 i salen, ZEB-bygget. Tittelen på forelesningen er «Broken Strings, Dismembered Bodies.

Paragonal Theses on the Embodiment and Disembodiment of Music».

Lydia Goehr er professor i filosofi ved Columbia University, New York og skal oppholde seg ved IMV som gjesteforsker. Hennes arbeidsfelt er estetikk og estetikkhistorie, med et tyngdepunkt innen musikk. For tiden arbeider hun med et prosjekt kalt Instruments of Passion. The Contest of the Arts, som tar utgangspunkt i myten om Apollon og Marsyas (som kaptes om hvem som var best til å spille, Apollon med sin lyre og Marsyas med sin dobbeltfløyte (aulos), og der vinneren bestemte straffen til den som tapte. Apollon vant ved hjelp av list, og Marsyas ble flådd levende…)

Hennes siste bok er Elective Affinities. Musical Essays on the History of Aesthetic Theory (Columbia UP), og hun har tidligere publisert The Imaginary Museum of Musical Works, og The Quest for Voice: Music, Politics, and the Limits of Philosophy.

Publisert 16. juni 2010 13:07

Tid: mandag 25. mai. 2009 12:00 - 17:00

Sted: 3. og 4. etasje, Gaustadalléen 25 a.

Kom på besøk for å se hvordan de nye labene våre kommer på plass, og få demonstrasjoner av forskjellig utstyr og metoder. Demonstrasjonene begynner på nytt hver halve time. Kom når du kan!

Program

Kl 12:00-15:00

• Infrarød bevegelsessporing

• Kontroller lyd i 3D

• Interaktivt musikkbord

• Interaktiv robot (håndbak, massasje, dans)

• 3D-printing

• Masterstudentprosjekter

Kl 15:00-17:00

• Studentpresentasjoner Lydprogrammering 2

FourMs - Music, Mind, Motion, Machines

FourMs-laben er et samarbeid mellom forskere fra musikkvitenskap og gruppen Robotikk og intelligente systemer fra informatikk. Her arbeides det med å løse problemer knyttet til musikkognisjon, sensorteknologi og maskinlæring. Fellesnevneren er en interesse for å se på både mennesker og maskiner som komplekse systemer, og forsøke å analysere og syntetisere slike systemer.

www.fourms.uio.no

Publisert 16. juni 2010 13:07

Hallgjerd Aksnes er valgt ut til å være medlem av den musikkvitenskapelige "tenketanken" The Mannes Institute i New York City og skal delta ved instituttets "Advanced Studies in Music Theory" 25.-30. juni. Årets tema er "Informed Discourse for the Musical Mind".

Les mer om The Mannes Institute

Publisert 16. juni 2010 13:07

TID: Torsdag 15. oktober kl. 13.15-15.00

STED: STK, Gaustadalléen 30D, rom 420 (4. et.)

INNLEDER: Førsteamanuensis i musikkvitenskap Erik Steinskog, Københavns Universitet.

Oppfinnelsen av monoteismen ligger sentralt som et fundament for den europeiske kulturhistorien. Men fundamentet er likevel noe skjelvende, ikke minst siden det føres tilbake til såkalt 'førhistorisk' tid. At Moses er en viktig skikkelse er klart, men Moses-figuren er samtidig også uklar, slik man kan se fra Sigmund Freuds Der Mann Moses und die Monotheistische Religion (1939) til Jan AssmannsMoses the Egyptian: The Memory of Egypt in Western Monotheism (1997). Relasjonen til Egypt leder også til diskusjon av Akhnaten, farao fra 1375-1358 før vår tidsregning, og ikke minst til diskusjoner av forholdet mellom Akhnaten og Moses.

Innenfor det tjuende århundrets operahistorie finner vi begge disse karakterene, i Arnold Schoenbergs Moses und Aron (1930-32) og i Philip Glass' Akhnaten (1987). Begge operaene inngår i dialog med fortiden, mellom erindring, tradisjon og historie (som Assmann skriver: 'Moses is a figure of memory but not of history, while Akhenaten is a figure of history but not of memory').

Steinskogs presentasjon vil gå inn i dette materialet med utgangspunkt i operastudier, og med den primære inngangen til hvilke stemmer de to hovedpersonene gis. Moses er Sprechstimme-bass, mens Akhnaten er kontratenor. Både i forhold til stemmene og i forhold til andre dimensjoner ved de to operaene, går verkene i dialog med operasjangerens historie. Gjennom et fokus på de to stemmene vil Steinskog også fokusere på de maskulinitetsfigurer operaene iscenesetter, inkludert hvordan disse går i dialog med sine respektive ideer om monoteismen.

Ingen påmelding/avgift.

FAGLIG ANSVARLIG: Hedda Høgåsen-Hallesby, STK.

Publisert 16. juni 2010 13:07

Allan Moore er professor i populærmusikk og leder for Music Research ved Department of Music and Sound Recording ved Universitetet i Surrey. Han har gitt ut en rekke bøker og publikasjoner, blant annet Rock the Primary Text and Analyzing Popular Music, som er blitt stående som sentrale tekster for alle populærmusikkstudenter. Han benyttes fra tid til annen som musikkekspert på BBC radio og TV og har også bidratt til ulike dokumentarfilmer, blant annet om the Beatles. Som en ledende innen sitt felt, er vi heldige å få besøk av professor Moore som skal holde et foredrag tirsdag 29. september kl 10.15 i SEM1. Foredragets tittel er Against semiotics?.

Publisert 16. juni 2010 13:07

Forskningsrådet har tildelt midler til infrastruktur for forskning. Tildelingen er den første i en nasjonal satsing som skal vare frem til 2017. Professor Rolf Inge Godøy fikk innvilget sin søknad og fikk tildelt 2,4 millioner til "Motion Capture Equipment for Interdisciplinary Research on Music, Motion, Minds, and Machines". Vi gratulerer!

Les mer hos NFR.

Publisert 16. juni 2010 13:07

Derek Scott, professor i musikkvitenskap ved Leeds University, holder en åpen gjesteforelesning 28. oktober kl. 13.15-15 (N.B. Endret klokkeslett) i Salen. Scott er en av Storbritannias ledende musikkvitere og har skrevet The Singing Bourgeois (1989), From the Erotic to the Demonic (2003), Sounds of the Metropolis (2008), og har vært redaktør for Music, Culture and Society (2000). Han er i tillegg hovedredaktør for Ashgate"s" Popular and Folk Music"-serier, samt medredaktør for det internasjonale tidsskriftet Popular Musicology Online. Dette arrangementet er initiert og organisert av Stan Hawkins.

Publisert 16. juni 2010 13:07

25. november fremstiller Mia Göran seg for ph.d.graden med avhandlingen Sansningens\ Poetikk. John Cages estetiske praksis: "a non-knowledge of something that had not yet\ happened". Prøveforelesningen holdes tirsdag 24. november</>.

\

Les mer om avhandlingen og\ tid/sted for prøveforelesning og disputas.

\

Publisert 16. juni 2010 13:07

Stan Hawkins har fått innvilget sin søknad hos Norges forskningsråd og har fått midler til forskningsprosjektet "Popular Music and Gender in a Transcultural Context". Dette prosjektet, som kobler musikk og kjønn til en transkulturell kontekst, er det første av sitt slag i Europa. Prosjektet skal gå over fire år og består av to stipendstillinger og vit.ass, i tillegg til prosjektleder.

Publisert 2. sep. 2009 12:12

Estetisk Seminar er et tverrfaglig forum viet ny forskning i skjæringspunktet mellom estetisk teori, filosofi og praksis. Estetisk Seminar organiserer en forelesningrekke hvert semester og er åpent for alle interesserte. Estetisk seminar er ledet av: Arnfinn Bø-Rygg, Knut Stene-Johansen og Ina Blom. Første seminar i høst er 10. september og foreleser er Clarisse Herrenschmidt (College de France, Paris).

Publisert 11. mai 2009 11:56

Alexander Refsum Jensenius har gjort offentlig tilgjengelig alle programmene som han utviklet som del av hans stipendiatprosjekt. Det nye nå er at de er tilgjengelig som egne applikasjoner slik at de kan brukes av alle som er interessert i musikkrelatert bevegelsesanalyse.

Publisert 11. mars 2009 14:55

Det lyses ut en postdoktorstilling og en stilling som doktorgradsstipendiat ved prosjektet "Music, Motion, and Emotion: Theoretical and Psychological Implications of Musical Embodiment".

Søknadsfrist: 24. april 2009