Disputas 24.-25. november: John Cage: Lydens eksistensielle skjønnhet

25. november fremstiller Mia Göran seg for ph.d.graden med avhandlingen Sansningens\ Poetikk. John Cages estetiske praksis: "a non-knowledge of something that had not yet\ happened". Prøveforelesningen holdes tirsdag 24. november</>.

\

Les mer om avhandlingen og\ tid/sted for prøveforelesning og disputas.

\

Publisert 16. juni 2010 13:07 - Sist endret 13. mars 2019 10:41