Nytt forskningsprosjekt til IMV

Stan Hawkins har fått innvilget sin søknad hos Norges forskningsråd og har fått midler til forskningsprosjektet "Popular Music and Gender in a Transcultural Context". Dette prosjektet, som kobler musikk og kjønn til en transkulturell kontekst, er det første av sitt slag i Europa. Prosjektet skal gå over fire år og består av to stipendstillinger og vit.ass, i tillegg til prosjektleder.

Publisert 16. juni 2010 13:07