pent seminar med Erik Steinskog (Københavns Universitet) 15. oktober: Kanon I: Monoteismens stemmer

TID: Torsdag 15. oktober kl. 13.15-15.00

STED: STK, Gaustadalléen 30D, rom 420 (4. et.)

INNLEDER: Førsteamanuensis i musikkvitenskap Erik Steinskog, Københavns Universitet.

Oppfinnelsen av monoteismen ligger sentralt som et fundament for den europeiske kulturhistorien. Men fundamentet er likevel noe skjelvende, ikke minst siden det føres tilbake til såkalt 'førhistorisk' tid. At Moses er en viktig skikkelse er klart, men Moses-figuren er samtidig også uklar, slik man kan se fra Sigmund Freuds Der Mann Moses und die Monotheistische Religion (1939) til Jan AssmannsMoses the Egyptian: The Memory of Egypt in Western Monotheism (1997). Relasjonen til Egypt leder også til diskusjon av Akhnaten, farao fra 1375-1358 før vår tidsregning, og ikke minst til diskusjoner av forholdet mellom Akhnaten og Moses.

Innenfor det tjuende århundrets operahistorie finner vi begge disse karakterene, i Arnold Schoenbergs Moses und Aron (1930-32) og i Philip Glass' Akhnaten (1987). Begge operaene inngår i dialog med fortiden, mellom erindring, tradisjon og historie (som Assmann skriver: 'Moses is a figure of memory but not of history, while Akhenaten is a figure of history but not of memory').

Steinskogs presentasjon vil gå inn i dette materialet med utgangspunkt i operastudier, og med den primære inngangen til hvilke stemmer de to hovedpersonene gis. Moses er Sprechstimme-bass, mens Akhnaten er kontratenor. Både i forhold til stemmene og i forhold til andre dimensjoner ved de to operaene, går verkene i dialog med operasjangerens historie. Gjennom et fokus på de to stemmene vil Steinskog også fokusere på de maskulinitetsfigurer operaene iscenesetter, inkludert hvordan disse går i dialog med sine respektive ideer om monoteismen.

Ingen påmelding/avgift.

FAGLIG ANSVARLIG: Hedda Høgåsen-Hallesby, STK.

Publisert 16. juni 2010 13:07