Velkommen til Åpen lab 25. mai

Tid: mandag 25. mai. 2009 12:00 - 17:00

Sted: 3. og 4. etasje, Gaustadalléen 25 a.

Kom på besøk for å se hvordan de nye labene våre kommer på plass, og få demonstrasjoner av forskjellig utstyr og metoder. Demonstrasjonene begynner på nytt hver halve time. Kom når du kan!

Program

Kl 12:00-15:00

• Infrarød bevegelsessporing

• Kontroller lyd i 3D

• Interaktivt musikkbord

• Interaktiv robot (håndbak, massasje, dans)

• 3D-printing

• Masterstudentprosjekter

Kl 15:00-17:00

• Studentpresentasjoner Lydprogrammering 2

FourMs - Music, Mind, Motion, Machines

FourMs-laben er et samarbeid mellom forskere fra musikkvitenskap og gruppen Robotikk og intelligente systemer fra informatikk. Her arbeides det med å løse problemer knyttet til musikkognisjon, sensorteknologi og maskinlæring. Fellesnevneren er en interesse for å se på både mennesker og maskiner som komplekse systemer, og forsøke å analysere og syntetisere slike systemer.

www.fourms.uio.no

Publisert 16. juni 2010 13:07 - Sist endret 11. mars 2011 15:49