English version of this page

Aktuelle forskningssaker - Side 3

Publisert 17. juni 2010 10:43

Utviklingen i digital musikkteknologi endrer både rytme og lyd i populærmusikken. - Computerne har tilført spillemåter som før var uhørte. Som ekstrem mikrorytmikk, sier Anne Danielsen, leder for forskningsprosjektet Rhythm In The Age of Digital Reproduction.

Publisert 16. juni 2010 13:08

Ph.D-programmet i musikkvitenskap inviterer til seminar om performativitet med inviterte forelesere fra prosjektet Kulturen des Performativen i Berlin.

For nærmere opplysninger om prosjektet, se http://www.sfb-performativ.de/

Torsdag 16. juni

Institutt for musikkvitenskap

Salen, ZEB-bygningen

10.15 - 11.00

Dr. Clemens Risi, Berlin: ""Kulturen des Performativen" - A New Approach as Academic Challenge"

11.05 - 11.45 Questions, comments

11.45 - 13.00 Lunch

13.15 - 14. 00

Lektor Michael Eigtved Ph.d.: "Brecht, Broadway and Bob Wilson: Performativity and the Music Theatre"

14.30 - 15.15

Mia Göran, Universitetsstipendiat, UiO: "John Cage and the performativity of sound"

15.15 - 16.00 Comments, discussion

For nærmere opplysninger:

Professor Even Ruud, Institutt for musikkvitenskap

Tlf. 22 85 47 52

E-post: even.ruud@imt.uio.no

Publisert 16. juni 2010 13:08

Torsdag 9. juni, kl. 14.15 - 16.00, Salen, ZEB:

Stipendiat Arnulf Mattes, Oslo:

«Oppositions and moments in Schönberg"s music and thought (Stringtrio op. 45, 1946)»

Vel møtt!

Publisert 16. juni 2010 13:08

5. desember presenterer Stan Hawkins og Jan Sverre Knudsen prosjektet "Glatte gater - musikkproduksjon i et urbant ungdomsmiljø".

Forskningsprogrammet Kulturell kompleksitet i det nye Norge ga begge musikkviterne støtte til to måneders forskning hver om "Bonds and Boundaries in a Multi-cultural Norwegian Space". Utgangspunkt for prosjektet er overbevisningen om at musikk er en av de sterkeste sammfunnskreftene for å sette grenser, skape samhold, konstruere identitet. Les intervju med forskerne

Les mer om forskningsprosjektet CULCOM

Publisert 16. juni 2010 13:08

Fredag 24. mars, kl 1415 - 1600 på møterommet, ZEB.

Anne Danielsen (musikkvitenskap):

"Kulturell betydning, estetisk verdi og kanondannelser i populærmusikkfeltet".

Deltakelse er primært forbeholdt nettverkets medlemmer. Øvrige som ønsker å være til stede på\ nettverksmøtet bes kontakte Anne\ Danielsen.

Publisert 16. juni 2010 13:08

"Estetisk fortolkning - studier i det performative feltet" ønsker velkommen til Forum for\ fortolkning og performativitet.

Christian Refsum (litteraturvitenskap) holder innlegget:

"Gestus i moderne estetisk teori" (film og litteratur)

Tid: onsdag 19. april, kl 10.15 - 12.00

Sted: Seminarrom 1, ZEB-bygget.

Velkommen!

Publisert 16. juni 2010 13:08

I forbindelse med seminaret "Rhythm, sound and technology in computer-based, groove-oriented\ music", vil professor Mark J. Butler fra Department of Music, University of Pennsylvania holde en\ åpen gjesteforelesning kalt Interpretive Multiplicity and the Shaping of Time in Electronic\ Dance Music.

Tid: Torsdag 12. oktober kl 14.15 - 16.00

Sted: Salen på ZEB

Forelesningen holdes i regi av prosjektet "Rhythm in the Age of Digital Reproduction"

Abstract:

The rhythmic and metrical qualities of electronic dance music highlight the experiential\ possibilities afforded by its temporal phenomena. Within this repertory, sites of interpretive\ multiplicity involve listeners in a dynamic that promotes active participation in the shaping of\ one's musical experiences. Through an exploration of ambiguity in particular, I show how\ electronic dance music supports experiences of time that are both rich and diverse.

Publisert 16. juni 2010 13:08

Onsdag 1. november i Salen, IMV, 10.15 - 12.00

Professor Simon Frith, UK:

Is Jazz Popular Music?

Frith har vært en ledende forsker innen populærmusikkforskningsfeltet i over 30 år og\ nærmest grunnlegger av den internasjonale forskningsdisiplinen med et stort antall publikasjoner.\ Hans tverrfaglige tilnærming inkluderer både sosiologi og medieforskning. Han har også vært\ medgrunnlegger av The International Association for the Study of Popular Music (IASPM) og\ tidsskriftet Popular Music.

 

Publisert 16. juni 2010 13:08

23. februar framstiller cand.philol. Arnulf Christian Mattes seg for dr.art.-graden med avhandlingen Reflected Colors - Reflective Forms: On the Interpretation of Arnold Schoenberg's Late Chamber Music Works.

Prøveforelesning torsdag 22. februar 2007 i Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern kl. 17.15-18.00: 'History or Memory? Why should Musical Hermeneutics elevate Schoenberg"s last Chamber Works from Belated Expressionism to Late Style?'

Disputas fredag 23. februar 2007 kl. 9.15 i Universitetets gamle festsal, Domus Academica, Sentrum.

Så langt beholdningen rekker kan avhandlingen fåes ved henvendelse til forskningskonsulent Anne Cathrine Wesnes eller til ekspedisjonskontoret, 2. etasje ZEB-bygget.

Her finner du mer informasjon om prøveforelesning og disputas.

Publisert 16. juni 2010 13:08

Nettverk for populærmusikkforskning fredag 23. mars kl 14.15 - 16.00 i Sem 1, ZEB

Tema for dagen er stemmen.

Ane Roggen holder innlegg med tittelen:

"Ute av verden. Om konstruksjoner av norskhet og svarthet i Kristin Asbjørnsens Wayfaring\ Stranger".

Ingvild Koksvik Amundsen holder innlegg om:

"Lydrommet som musikalsk parameter i opplevelsen av stemmen".

Åpent for alle.

Publisert 16. juni 2010 13:08

Fredag 16. november arrangerer University of Liverpool og The British Society of Music Analysis seminaret "Analysing Popular Music in Context".

Fra IMV deltar professor Stan Hawkins og Eirik Askerøi på dette prestisjefylte seminaret.

Mer informasjon om seminaret, påmelding og program.

Publisert 16. juni 2010 13:08

Torsdag 18.oktober, kl.14.15-16.00 holder Serge Lacasse (Université Laval, Canada) en åpen gjesteforelesning i Salen på ZEB. Forelesningen er kalt The communication of Emotions in Recorded Popular Music: A Microrhythmic Analysis of Creaky Voice in Sia's "Breath Me", og holdes i regi av forskningsprosjektet Rhythm in the Age of Digital Reproduction.

Mer informasjon kan du finne på prosjektets hjemmesider.

Publisert 16. juni 2010 13:08

" Nasjonalbiblioteket som kilde til norsk populærmusikk"

Onsdag 5. desember kl 14.15 - 16.00 i Salen, ZEB.

Innlegg ved Richard Gjems og Trond Valberg fra Nasjonalbiblioteket:

"Nasjonalbiblioteket omtales ofte som "landets hukommelse". Institusjonen tar vare på og formidler felles kunnskaps- og kulturarv gjennom et bredt spekter av uttrykk og medier. Basert på en moderne og medieuavhengig pliktavleveringslov, samt en stadig tilvekst av historisk materiale,rommer bibliotekets samling alt fra bøker, aviser, tidsskrifter, noter,bilder, plakater, håndskrifter, manuskripter, kart, reklame og andre småtrykk til nettdokumenter, film og lydopptak. Utgangspunkt for innlegget er å synliggjøre alle de potensielle kildene til norsk populærmusikk som skjuler seg bak noen av de nevnte materialkategoriene. Samtidig vil vi forsøke å belyse de formidlingsmuligheter som Nasjonalbibliotekets pågående samlingsdigitalisering vil muliggjøre, og åpne for en generell diskusjon om hvordan det bedre kan legges til rette for bruk av dette materialet i populærmusikkforskningen. Innlegget vil romme flere audiovisuelle "smakebiter" fra samlingen -inkludert opptak fra de legendariske Ragnarock-festivalene 1973-75!"

Åpent for alle.

Publisert 16. juni 2010 13:08

31. januar fremstiller cand.philol. og M.Sc. Alexander Refsum Jensenius seg for phd.-graden\ med avhandlingen Action - Sound: Developing Methods and Tools for Studying Music-Related Body\ Movement.

\

Her finner du mer\ informasjon (tid, sted, etc.)

\

Publisert 16. juni 2010 13:08

Fredag 15. februar kl 14.15 - 16.00 i Sem 1, ZEB-bygningen.

Gaute Storsve holder innlegg med tittelen:

"Kunstpunkalliansen: En alternativ estetisk kontinuitet fra slutten av 1960-tallet til begynnelsen av 1990-tallet".

Han vil gå nærmere inn på bandene The Velvet Underground, Talking Heads og Sonic Youth.

Åpent for alle. Vel møtt!

Publisert 16. juni 2010 13:08

Jubileumsseminar torsdag 28. februar i auditorium II, Georg Sverdrups Hus, kl. 14:15-18:00.

Det er i år 20 år siden "Estetisk seminar" ble startet, våren 1988, som et frittstående, fakultetsstøttet seminar. Initiativtagerne kom fra fagområdene allmenn litteraturvitenskap, kunsthistorie, musikk og fransk. I løpet av de tyve år som har gått siden oppstarten, har seminaret hatt besøk av en rekke fremragende internasjonale såvel som nasjonale forskere, og innehatt en sentral posisjon i utviklingen av estetisk forskning ved Universitetet i Oslo. Idag er seminaret nært knyttet til forskerutdanningen ved HF.

I anledning 20-årsjubileet arrangeres det et Estetisk seminar som både vil reflektere over hva som har endret seg teoretisk-estetisk i løpet av denne perioden, og gi et innblikk i dagsaktuell estetikk. Seminaret vil ha to deler, først en dansk/norsk/svensk-språklig del, deretter en engelskspråklig del.

Et panel bestående av Estetisk Seminars grunnleggere, Arne Melberg, Karin Gundersen og Ståle Wikshåland vil åpne for diskusjon.

Fra Danmark kommer en av Estetisk seminars gode venner, Hans Hauge, som er ansett ved Nordisk institutt, Århus Universitet. Hans Hauge skal ta for seg:

"Teorien 'bak' estetisk forskning - sett med nåtidens post-teoretiske, trette øyne".

Fra Nederland kommer Mieke Bal, som er professor tilknyttet ASCA (Amsterdam School for Cultural Analysis). Mieke Bal skal snakke om "Migratory Esthetics", med utgangspunkt i egen video-produksjon. Tittelen for innlegget er: "2MOVE: Aesthetic Work for Cultural 10;Understanding".

Det vil bli servert forfriskninger i foajéen etter arrangementet.

Hjertelig velkommen!

Med hilsen,

Arnfinn Bø-Rygg og Knut Stene-Johansen.

Publisert 16. juni 2010 13:08

LYDTEORI2 foretar befaring til EKKO-FRITT-ROM på vårt nabo-institutt, Fysikk, onsdag 2.april kl 15:15. "Hør hvordan lyden er, uten etterklang!"

Etter befaringen har vi gjesteforelsning fra Fysikk v A.I. Vistnes om FFT-analyse, dvs hvordan vi matematisk analyserer et kopleks signal som "toner", kanskje interesant også for polyfone komponister og musikkforskere)

I alle tilfeller: En god mulighet til å sjekke ut og utnytte vår nærmeste nabo på Blindern!

Oppmøte SEM1 kl 15:15

Publisert 16. juni 2010 13:08

Susan McClary, professor ved UCLA og professor II ved IMV, og Robert Walser (UCLA) holder en åpen forelesning onsdag 9. april kl. 09.15-11.30. Tittelen på McClarys forelesning er "The Virtual Body in Music".

Tid:

Sted: Salen, ZEB-bygget

Om forelesningen:

The tools of standard analysis frequently baffle those who wish to be able to discuss music and its powerful effects, and professional music theorists themselves often have difficulty finding ways of applying their models to anything other than the classical music for which those tools were designed. Popular-music studies especially have suffered from a divide between those who emphasize sociological methods and those who try to engage with "the music itself." Recent work by Lawrence Zbikowski, Anne Danielsen, and a few others attempts to approach music through concepts related to embodiment. During this seminar session, we will listen to a variety of styles and explore ways of talking about the body in the music.