English version of this page

Aktuelle forskningssaker - Side 4

Publisert 16. juni 2010 13:08

Velkommen til åpen forelesning med Steven Feld, professor ved University of New Mexico og professor II ved IMV, fredag 11. april kl. 12.15-14.00 i Salen, ZEB-bygget.

Tittelen på forelesningen er "Music Censorship vs. Freedom of Expression - Eno/Byrne`s "My Life in the Bush of Ghosts" and the Fundamentalist Phantom".

Publisert 16. juni 2010 13:08

Ti prosjekter ble innvilget støtte fra Forskningsrådets nye kulturforskningsprogram "Kulturell\ verdsetting" (KULVER). Ett av disse var forskningsprosjektet Contemporary Soundspaces:\ Acoustemology and Musical Agency ledet av Hans Weisethaunet fra IMV. Tellef Kvifte (IMV) og Odd\ Are Berkaak (Sosialantropologisk institiutt) er med i prosjektgruppa. \ Mer informasjon om KULVER-tildelingen.

Publisert 16. juni 2010 13:08

Kyrre Tromm Lindvig går opp til graden ph.d. 10.-11. juni:

- prøveforelesning 10. juni kl. 16.15-17.00 i aud. 3, Helga Engs hus

- disputas 11. juni kl. 10.15 i aud. 2 Georg Sverdrups hus

Tittelen på avhandlingen er "Wir fahren auf der Autobahn." Kraftwerk and constructions of germanness. I komiteen sitter førsteamanuensis Susan Fast (McMaster University, Canada), førsteamanuensis Freya Jarman-Ivens (University of Liverpool) og professor Tellef Kvifte (IMV, komitéadministrator). Disputasleder er amanuensis Anne Eline Riisnæs.

Publisert 16. juni 2010 13:08

Asbjørn Ø. Eriksen går opp til graden dr.philos 9.-10. juni.

- prøveforelesninger: 9. juni kl. 16.15-18.00 i salen, ZEB-bygget

- disputas 10. juni kl. 10.15 i aud. 3 Helga Engs hus

Tittelen på avhandlingen er Sergej Rachmaninovs tre symfonier. En studie i struktur, plot og intertekstualitet . I komiteen sitter professor Jan Ling (Göteborgs Universitet), professor Patrick Dinslage (Universität der Künste Berlin) og professor Hallgjerd Aksnes (IMV, komitéadministrator). Disputasleder er professor Ståle Wikshåland.

Publisert 16. juni 2010 13:08

Mandag den 19. mai kl 1000-1130 holder Clive Brown fra University of Leeds forelesning om 'The relationship between musical notation and performance in the period 1750-1900', i Levinsalen.

Tirsdag den 20. mai kl 0900-1030 gir Wolfgang Plagge forelesningen 'Hva mener komponisten - hva mener vi? Interpretasjon i vid forstand'. Forelesningen holdes i Auditoriet, bygg 2.

Publisert 16. juni 2010 13:08

Fredag 29 august arrangerer Norges musikkhøgskole en stor markering i

anledning av at norsk musikkterapiutdanning er 30 år. En av musikkterapiens "grand old men" - dr. Clive Robbins har tatt turen til

Oslo - 81 år og fortsatt full av energi og karisma. Den nye antologien

Perspektiver på musikk og helse" (red. Trondalen og Ruud) skal

slippes.Det skal arrangeres flere seminarer og musikkinnslag, bl.a. med konserter av Bjørn Boysen og Mika Alperin.

Norges musikkhøgskole vil også markere sin nysatsning på fagområdet og

åpner samme dag et nytt Senter for musikk og helse. Professor Even Ruud vil lede senteret første året. Senteret er tilført nye ressurser, og foruten førsteamanuensis Gro Trondalen som har stått sentralt bak dette intitiativet, er tilsatt førsteamanensis Karette Stensæth som skal koordinere arbeidet. To dr.gradsstipendiater er tilsatt og skal arbeide med prosjekter knyttet til bruk av musikk som helseregulerende middel. Begge disse stipendiatene kommer fra Institutt for musikkvitenskap, bla. Marie Skånland som nylig avsluttet sin masteroppgaven om bruken av iPod. Musikkforskeren og musikkterapeuten Lars Ole Bonde er hentet fra Aalborg universitet og blir professor II ved senteret. Han holder sin inntredelsesforelesning på fredag 29. august. Senteret skal bygge opp en hjemmeside med informasjon om musikkterapi, arrangere internasjonale symposier , utvikle et nettverk gjennom samarbeid med andre slike sentra som har vokst fram nylig, ikke minst utvikle forskningsprosjekter og publisere gjennom sin nye skriftserie.

Publisert 16. juni 2010 13:08

Torsdag 25. september vil det bli holdt prøveforelesninger i forbindelse med tilsetting i professorstillingen i populærmusikk. De to aktuelle

kandidatene er: Kai Fikentshcer og Anne Danielsen. Kl 12.15 holder

Fikentshcer sin forelesning med tittelen "Transformation -- Trance

Formation: Researching Underground Dance Music in New York City and

beyond". Danielsens tittel er ""Ain"t That a Groove" - musikalske og

kulturelle perspektiver på groove-basert musikk" og hun holder sin

forelesning kl 13.15. Begge forelesningene er i Salen og er åpne for

alle interesserte.

Publisert 16. juni 2010 13:08

I samarbeid med CULCOM, arrangerer IMV et seminar torsdag 9. oktober. Professor II Steven Feld\ foreleser kl. 13:15 - 15:00 (NB: Nytt tidspunkt!) i Georg Sverdrups hus, Undervisningsrom\ 3. Tittelen på forelesningen er World Music and the Fundamentalist Phantom:

\

We all know what happened to Salman Rushdie and Theo Van Gogh. Comparatively, pop stars David\ Byrne and Brian Eno got off easy when they turned Koranic recitation into groovy dance music in\ 1981. But little has been revealed of this world music saga and how it connects to so many\ broader questions about appropriation and rhetorics of "free speech" vs censorship. The tale is\ made all the more intriguing by the performance of the story"s central players: the World of\ Islam Trust, London"s Horniman Museum, ethically-challenged folk music collectors and record\ labels, scholars of Islamic recitation, Denmark"s best known ethnomusicologist, an the unknown\ but enduringly popular Lebanese singer he recorded with the help of Iraq"s best-known exiled\ musician. This paper tries to map questions of history and consequence in this still little-known\ story.

\ \

Her finner du mer\ informasjon.

\ \

Feld foreleser også om "musikkantropologi" i masterkurset MUS 4211 mandag 13. oktober, kl.\ 14.15-16.00, i Salen IMV. Forelesningen er åpen også for andre interesserte.

\

Publisert 16. juni 2010 13:08

Velkommen til workshop:

Hva: Jamoma: introduksjon, bruk og utvikling i Max/MSP/Jitter

Hvor: fourMs-laboratoriet, 4. etasje, Gaustadalléen 25, øvre

Blindern (http://www.fourms.uio.no/map.html)

Når: mandag 20. oktober kl 14-17 (+ fagligsosial aktivitet etterpå)

Av hvem: Tim Place, Trond Lossius, Alexander Refsum Jensenius

For hvem: alle som har litt erfaring med Max/MSP

Hvor mye: gratis

Jamoma

Jamoma er en standard for å lage klart strukturerte patcher, med gjennomgående lik funksjonalitet, i det grafiske programmeringsspråket Max/MSP/Jitter. Dette hjelper til å raskt kunne sette opp systemer for utøvelse og analyse, og gjør det enklere å dele patcher med andre brukere.

http://jamoma.org/

Forberedelse

Deltakerne bør ha med egen laptop (OSX eller Windows), og ha installert følgende programmer før workshopen (hvis det er problemer, kan vi hjelpe med installasjonsprosessen hvis du kommer litt før workshopen begynner):

- Max/MSP 5: http://www.cycling74.com/downloads/max5

- Jamoma: http://jamoma.org/

- SVN: http://www.jamoma.org/wiki/InstallingAClient

Organisasjon

Workshopen organiseres av fourMs ved Universitetet i Oslo, i samarbeid med NIME-prosjektet ved Norges musikkhøgskole. Arrangementet er sponset av Institutt for musikkvitenskap og GMEA, Albi.

http://www.fourms.uio.no

http://www.nime.no

Publisert 16. juni 2010 13:08

Institutt for musikkvitenskap inviterer til seminar tirsdag 9. desember. Seminaret er del av et større forskningsprosjekt om musikk, kjønn og subjektivitet, under ledelse av professor Stan Hawkins.

Gjesteforeleser er professor Anahid Kassabian, internasjonalt anerkjent filmmusikkforsker ved University of Liverpool. Hennes forelesning har tittelen "TV Musicals and Camp: A Strange Story of Retraction", og hun vil ta for seg musikken i to episoder av TV-seriene "Buffy The Vampire Slayer" og "Hercules".

Seminaret finner sted i Salen, ZEB-bygningen, Sem Sælands vei 2.

Tid: 9. desember, kl 10:30-16:30.

Gratis inngang, åpent for alle.

Publisert 16. juni 2010 13:08

Søndag 3. mai kl. 19.00 i Gamle Aker kirke

Schola Cantorum ønsker velkommen til storslått og stemningsfull

konsert i Gamle Aker kirke. Konserten rammes inn av ny og gammel

kirkemusikk, og har fått sin tittel etter flere av verkene som

fremføres: J.S.Bachs motett 'Komm Jesu Komm', Knut Nystedts 'Immortal

Bach' (Komm, süsser Tod) og verket 'KOMM' (2008/2009), der den unge,

norske komponisten Martin Ødegaard har latt seg inspirere av Bachs

motett. Annen kirkemusikk står også på repertoaret, blant annet utdrag

fra Francis Poulencs lysende vakre Messe i G-dur og Frank Martins

majestetiske Messe for dobbeltkor, samt verker av Brahms, Bruckner,

Penderecki og Rachmaninov.

Schola Cantorum

Dirigent: Tone Bianca Dahl

Billetter:

I døra: kr 200/150 (UiO ansatte)

Forhåndssalg gjennom koristene: kr 150/100 (UiO ansatte)

Publisert 16. juni 2010 13:08

Velkommen til gjesteforelesning med professor Lydia Goehr tirsdag 5. mai kl. 11.15-13.00 i salen, ZEB-bygget. Tittelen på forelesningen er «Broken Strings, Dismembered Bodies.

Paragonal Theses on the Embodiment and Disembodiment of Music».

Lydia Goehr er professor i filosofi ved Columbia University, New York og skal oppholde seg ved IMV som gjesteforsker. Hennes arbeidsfelt er estetikk og estetikkhistorie, med et tyngdepunkt innen musikk. For tiden arbeider hun med et prosjekt kalt Instruments of Passion. The Contest of the Arts, som tar utgangspunkt i myten om Apollon og Marsyas (som kaptes om hvem som var best til å spille, Apollon med sin lyre og Marsyas med sin dobbeltfløyte (aulos), og der vinneren bestemte straffen til den som tapte. Apollon vant ved hjelp av list, og Marsyas ble flådd levende…)

Hennes siste bok er Elective Affinities. Musical Essays on the History of Aesthetic Theory (Columbia UP), og hun har tidligere publisert The Imaginary Museum of Musical Works, og The Quest for Voice: Music, Politics, and the Limits of Philosophy.

Publisert 16. juni 2010 13:07

Tid: mandag 25. mai. 2009 12:00 - 17:00

Sted: 3. og 4. etasje, Gaustadalléen 25 a.

Kom på besøk for å se hvordan de nye labene våre kommer på plass, og få demonstrasjoner av forskjellig utstyr og metoder. Demonstrasjonene begynner på nytt hver halve time. Kom når du kan!

Program

Kl 12:00-15:00

• Infrarød bevegelsessporing

• Kontroller lyd i 3D

• Interaktivt musikkbord

• Interaktiv robot (håndbak, massasje, dans)

• 3D-printing

• Masterstudentprosjekter

Kl 15:00-17:00

• Studentpresentasjoner Lydprogrammering 2

FourMs - Music, Mind, Motion, Machines

FourMs-laben er et samarbeid mellom forskere fra musikkvitenskap og gruppen Robotikk og intelligente systemer fra informatikk. Her arbeides det med å løse problemer knyttet til musikkognisjon, sensorteknologi og maskinlæring. Fellesnevneren er en interesse for å se på både mennesker og maskiner som komplekse systemer, og forsøke å analysere og syntetisere slike systemer.

www.fourms.uio.no

Publisert 16. juni 2010 13:07

Hallgjerd Aksnes er valgt ut til å være medlem av den musikkvitenskapelige "tenketanken" The Mannes Institute i New York City og skal delta ved instituttets "Advanced Studies in Music Theory" 25.-30. juni. Årets tema er "Informed Discourse for the Musical Mind".

Les mer om The Mannes Institute

Publisert 16. juni 2010 13:07

TID: Torsdag 15. oktober kl. 13.15-15.00

STED: STK, Gaustadalléen 30D, rom 420 (4. et.)

INNLEDER: Førsteamanuensis i musikkvitenskap Erik Steinskog, Københavns Universitet.

Oppfinnelsen av monoteismen ligger sentralt som et fundament for den europeiske kulturhistorien. Men fundamentet er likevel noe skjelvende, ikke minst siden det føres tilbake til såkalt 'førhistorisk' tid. At Moses er en viktig skikkelse er klart, men Moses-figuren er samtidig også uklar, slik man kan se fra Sigmund Freuds Der Mann Moses und die Monotheistische Religion (1939) til Jan AssmannsMoses the Egyptian: The Memory of Egypt in Western Monotheism (1997). Relasjonen til Egypt leder også til diskusjon av Akhnaten, farao fra 1375-1358 før vår tidsregning, og ikke minst til diskusjoner av forholdet mellom Akhnaten og Moses.

Innenfor det tjuende århundrets operahistorie finner vi begge disse karakterene, i Arnold Schoenbergs Moses und Aron (1930-32) og i Philip Glass' Akhnaten (1987). Begge operaene inngår i dialog med fortiden, mellom erindring, tradisjon og historie (som Assmann skriver: 'Moses is a figure of memory but not of history, while Akhenaten is a figure of history but not of memory').

Steinskogs presentasjon vil gå inn i dette materialet med utgangspunkt i operastudier, og med den primære inngangen til hvilke stemmer de to hovedpersonene gis. Moses er Sprechstimme-bass, mens Akhnaten er kontratenor. Både i forhold til stemmene og i forhold til andre dimensjoner ved de to operaene, går verkene i dialog med operasjangerens historie. Gjennom et fokus på de to stemmene vil Steinskog også fokusere på de maskulinitetsfigurer operaene iscenesetter, inkludert hvordan disse går i dialog med sine respektive ideer om monoteismen.

Ingen påmelding/avgift.

FAGLIG ANSVARLIG: Hedda Høgåsen-Hallesby, STK.

Publisert 16. juni 2010 13:07

Allan Moore er professor i populærmusikk og leder for Music Research ved Department of Music and Sound Recording ved Universitetet i Surrey. Han har gitt ut en rekke bøker og publikasjoner, blant annet Rock the Primary Text and Analyzing Popular Music, som er blitt stående som sentrale tekster for alle populærmusikkstudenter. Han benyttes fra tid til annen som musikkekspert på BBC radio og TV og har også bidratt til ulike dokumentarfilmer, blant annet om the Beatles. Som en ledende innen sitt felt, er vi heldige å få besøk av professor Moore som skal holde et foredrag tirsdag 29. september kl 10.15 i SEM1. Foredragets tittel er Against semiotics?.

Publisert 16. juni 2010 13:07

Forskningsrådet har tildelt midler til infrastruktur for forskning. Tildelingen er den første i en nasjonal satsing som skal vare frem til 2017. Professor Rolf Inge Godøy fikk innvilget sin søknad og fikk tildelt 2,4 millioner til "Motion Capture Equipment for Interdisciplinary Research on Music, Motion, Minds, and Machines". Vi gratulerer!

Les mer hos NFR.

Publisert 16. juni 2010 13:07

Derek Scott, professor i musikkvitenskap ved Leeds University, holder en åpen gjesteforelesning 28. oktober kl. 13.15-15 (N.B. Endret klokkeslett) i Salen. Scott er en av Storbritannias ledende musikkvitere og har skrevet The Singing Bourgeois (1989), From the Erotic to the Demonic (2003), Sounds of the Metropolis (2008), og har vært redaktør for Music, Culture and Society (2000). Han er i tillegg hovedredaktør for Ashgate"s" Popular and Folk Music"-serier, samt medredaktør for det internasjonale tidsskriftet Popular Musicology Online. Dette arrangementet er initiert og organisert av Stan Hawkins.

Publisert 16. juni 2010 13:07

25. november fremstiller Mia Göran seg for ph.d.graden med avhandlingen Sansningens\ Poetikk. John Cages estetiske praksis: "a non-knowledge of something that had not yet\ happened". Prøveforelesningen holdes tirsdag 24. november</>.

\

Les mer om avhandlingen og\ tid/sted for prøveforelesning og disputas.

\

Publisert 16. juni 2010 13:07

Stan Hawkins har fått innvilget sin søknad hos Norges forskningsråd og har fått midler til forskningsprosjektet "Popular Music and Gender in a Transcultural Context". Dette prosjektet, som kobler musikk og kjønn til en transkulturell kontekst, er det første av sitt slag i Europa. Prosjektet skal gå over fire år og består av to stipendstillinger og vit.ass, i tillegg til prosjektleder.

Publisert 16. juni 2010 13:07

Tid: onsdag 21. april, kl 0915-1100.

Sted: Seminarrom 1, ZEB-bygget.

Ole-Martin Ihle holder gjesteforelesning ved IMV onsdag 21. april. Forelesningen har tittelen "Pimpology: pimpfiguren i afroamerikansk kultur"

Ihle har en mastergrad i African American Studies fra New York University. Han er også musiker og skribent og har tidligere studert ved IMV. Ihle er for øvrig en av programskaperne bak NRK-serien Hjernevask.