Resultater NM i Stillstand 2015

Tusen takk til alle som deltok på NM i Stillstand 2015. 

Etter å ha regnet ut bevegelsesmengden for alle deltagerne, kom følgende personer ut på medaljeplass:

  1. Åshild Watne (4.28 mm/s)
  2. María Marhuenda Muñoz (4.35 mm/s)
  3. Kristina Klungnes (4.58 mm/s)

Her er oversikten over alle som deltok:

Plassering Markør

Bevegelses-
mengde (mm/s)

82 Sesjon 01 - Deltager 01 8.28
88 Sesjon 01 - Deltager 02 8.61
92 Sesjon 01 - Deltager 03 8.75
47 Sesjon 01 - Deltager 04 6.99
14 Sesjon 01 - Deltager 05 5.77
93 Sesjon 01 - Deltager 06 8.89
34 Sesjon 01 - Deltager 07 6.48
65 Sesjon 01 - Deltager 08 7.62
59 Sesjon 01 - Deltager 09 7.44
49 Sesjon 01 - Deltager 10 7.04
37 Sesjon 01 - Deltager 11 6.61
103 Sesjon 01 - Deltager 12 10.55
26 Sesjon 02 - Deltager 02 6.19
90 Sesjon 02 - Deltager 05 8.70
33 Sesjon 02 - Deltager 06 6.47
38 Sesjon 02 - Deltager 08 6.61
71 Sesjon 02 - Deltager 09 7.76
36 Sesjon 02 - Deltager 10 6.55
73 Sesjon 02 - Deltager 11 7.90
101 Sesjon 02 - Deltager 12 10.03
102 Sesjon 03 - Deltager 01 10.39
42 Sesjon 03 - Deltager 02 6.91
16 Sesjon 03 - Deltager 03 5.79
79 Sesjon 03 - Deltager 04 8.15
96 Sesjon 03 - Deltager 05 9.10
6 Sesjon 03 - Deltager 06 4.97
52 Sesjon 03 - Deltager 09 7.17
61 Sesjon 03 - Deltager 10 7.52
28 Sesjon 03 - Deltager 11 6.31
39 Sesjon 03 - Deltager 12 6.62
86 Sesjon 04 - Deltager 01 8.52
77 Sesjon 04 - Deltager 02 7.98
5 Sesjon 04 - Deltager 03 4.90
15 Sesjon 04 - Deltager 04 5.77
63 Sesjon 04 - Deltager 05 7.56
32 Sesjon 04 - Deltager 06 6.43
44 Sesjon 04 - Deltager 07 6.97
13 Sesjon 04 - Deltager 08 5.75
51 Sesjon 04 - Deltager 09 7.15
25 Sesjon 04 - Deltager 10 6.15
62 Sesjon 04 - Deltager 11 7.55
69 Sesjon 04 - Deltager 12 7.71
70 Sesjon 05 - Deltager 01 7.74
94 Sesjon 05 - Deltager 02 8.99
41 Sesjon 05 - Deltager 03 6.70
7 Sesjon 05 - Deltager 04 5.09
48 Sesjon 05 - Deltager 05 7.04
91 Sesjon 05 - Deltager 06 8.71
50 Sesjon 05 - Deltager 07 7.07
27 Sesjon 05 - Deltager 08 6.22
10 Sesjon 05 - Deltager 10 5.31
80 Sesjon 05 - Deltager 11 8.25
99 Sesjon 05 - Deltager 12 9.84
100 Sesjon 06 - Deltager 01 9.86
45 Sesjon 06 - Deltager 02 6.97
40 Sesjon 06 - Deltager 03 6.67
24 Sesjon 06 - Deltager 04 6.13
35 Sesjon 06 - Deltager 05 6.53
81 Sesjon 06 - Deltager 06 8.27
78 Sesjon 06 - Deltager 07 8.12
106 Sesjon 06 - Deltager 08 12.46
18 Sesjon 07 - Deltager 02 5.82
74 Sesjon 07 - Deltager 03 7.94
2 Sesjon 07 - Deltager 04 4.35
56 Sesjon 07 - Deltager 05 7.25
84 Sesjon 07 - Deltager 07 8.36
22 Sesjon 07 - Deltager 08 5.96
76 Sesjon 07 - Deltager 09 7.96
85 Sesjon 07 - Deltager 10 8.49
89 Sesjon 07 - Deltager 11 8.65
107 Sesjon 07 - Deltager 12 15.61
17 Sesjon 08 - Deltager 05 5.80
11 Sesjon 08 - Deltager 06 5.50
3 Sesjon 08 - Deltager 08 4.58
57 Sesjon 09 - Deltager 01 7.33
1 Sesjon 09 - Deltager 02 4.28
95 Sesjon 09 - Deltager 03 9.06
108 Sesjon 09 - Deltager 05 16.76
9 Sesjon 09 - Deltager 06 5.29
4 Sesjon 09 - Deltager 07 4.59
31 Sesjon 09 - Deltager 08 6.40
105 Sesjon 09 - Deltager 09 11.22
72 Sesjon 09 - Deltager 10 7.87
29 Sesjon 09 - Deltager 11 6.36
60 Sesjon 09 - Deltager 12 7.46
46 Sesjon 10 - Deltager 01 6.99
104 Sesjon 10 - Deltager 02 11.05
20 Sesjon 10 - Deltager 04 5.88
58 Sesjon 10 - Deltager 05 7.39
67 Sesjon 10 - Deltager 06 7.67
83 Sesjon 10 - Deltager 07 8.36
97 Sesjon 10 - Deltager 08 9.38
87 Sesjon 10 - Deltager 09 8.55
43 Sesjon 11 - Deltager 01 6.92
66 Sesjon 11 - Deltager 02 7.65
19 Sesjon 11 - Deltager 03 5.86
64 Sesjon 11 - Deltager 04 7.61
12 Sesjon 11 - Deltager 05 5.63
55 Sesjon 11 - Deltager 06 7.25
98 Sesjon 11 - Deltager 07 9.42
30 Sesjon 11 - Deltager 08 6.39
54 Sesjon 11 - Deltager 09 7.24
23 Sesjon 11 - Deltager 10 6.00
21 Sesjon 11 - Deltager 11 5.91
68 Sesjon 11 - Deltager 12 7.67
8 Sesjon 12 - Deltager 05 5.17
75 Sesjon 12 - Deltager 06 7.94
53 Sesjon 12 - Deltager 07 7.19
Publisert 12. mars 2015 16:39 - Sist endret 12. mars 2015 16:50