2010

Tidligere

Tid og sted: 22. juni 2010 10:15, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus, Blindern

Cand. philol. Hans T. Zeiner-Henriksen ved Institutt for musikkvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: The ”PoumTchak” Pattern: Correspondences between Rhythm, Sound, and Movement in Electronic Dance Music