Disputas: Rytme, groove og bevegelse i 90-tallets klubbmusikk

Cand. philol. Hans T. Zeiner-Henriksen ved Institutt for musikkvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: The ”PoumTchak” Pattern: Correspondences between Rhythm, Sound, and Movement in Electronic Dance Music

Hans T. Zeiner-Henriksen

Hva skjer når musikk skaper en trang til bevegelse i oss? Hvordan forplanter rytmen seg i kroppen? Hvordan kan musikalske lyder og lydeffekter overføre kroppslige opplevelser gjennom musikken?

I sin studie av klubbmusikk fra 90-tallet viser Hans T. Zeiner-Henriksen forbindelser mellom rytmiske strukturer og hvordan man beveger kroppen til musikken. Han tar utgangspunkt i et enkelt rytmisk mønster (the PoumTchak) med en kontinuerlig veksling mellom basstromme og hi-hat (Poum-Tchak-Poum-Tchak…).

Dette mønsteret benyttes på utallige utgivelser innen genrene house, techno, dance og trance og også i en del disko fra 1970-tallet. Hvorfor er dette mønsteret så mye brukt i bevegelsesorientert musikk? Zeiner-Henriksen diskuterer hvorfor denne rytmiske grunnstrukturen er spesielt effektiv til å sette i gang et kroppslig grunnmønster med opp og ned-bevegelser, enten med hode, overkropp eller føtter. Andre rytmiske mønstre og musikalske lyder og lydeffekter lager så på ulike måter variasjoner, forventninger og spenningspunkter opp mot dette grunnmønsteret. Når dette fungerer godt opplever vi – med kroppen – at musikk groover.

Gjennom å analysere musikk med fokus på dens potensial for kroppslig bevegelse bidrar Zeiner-Henriksen med nye perspektiver i en fagtradisjon der den reflekterte intellektuelle musikkopplevelsen har stått sterkt.
 

Tid og sted for prøveforelesning

Mandag 21. juni 2010, kl. 16.15, Salen, ZEB, Blindern

Oppgitt tittel for prøveforelesning: "Situating Rhythmic Analysis within (Popular) Musicology".

Bedømmelseskomité

  • Dr. Nicola Dibben, Universitetet i Sheffield (1. opponent)
  • Førsteamanuensis Serge Lacasse, Laval Universitet, Quebec City (2. opponent)
  • Professor Stan Hawkins, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

  • Instituttleder Svein Bjørkås
     

Veileder

  • Professor Anne Danielsen
     

Arrangør

Institutt for musikkvitenskap v/Anne Cathrine Wesnes
Publisert 7. des. 2020 11:21 - Sist endret 7. des. 2020 11:21