Disputas: Flyktige fragmenter og monterte former

Cand.philol. Marion Hestholm ved Institutt for musikkvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Fragments, Flights, and Forms - Montage as a Constructive Principle of Twentieth-Century Music

Marion Hestholm

Forestill deg at du står i en støyende gate og plutselig hører bruddstykker av kjent musikk fra et åpent vindu. Opplevelsen får en uventet intensitet og fylde: fragmentet bærer i seg hele verkets aura, men den nye konteksten gir fragmentet en annen mening. Komponister spiller på denne effekten når de setter musikalske sitater og referanser inn i et nytt lydlandskap. Sammensatt og fragmentarisk kunst blir oftest sett som et produkt av dekonstruksjon og postmodernisme og satt i sammenheng med den eksplosive utviklingen av ny teknologi fra begynnelsen av det tjuende århundre. Men hva er den estetiske motivasjonen for montasjeverket, og når berører det oss?

I sitt doktorgradsarbeid viser Marion Hestholm at den musikalske montasjen, slik den fremstår hos Charles Ives, Luciano Berio og Mauricio Kagel, gjenspeiler hukommelsens, kreativitetens og drømmens mekanismer på en måte som aktualiserer kunstsynet i 1920-tallets surrealistiske manifester. Akkurat som fjerne hendelser minnes glimtvis og i feil rekkefølge, presenterer Ives’ musikk snutter av kjente temaer og absurde overganger. Når vi drømmer, setter vi sammen fragmenter fra dagens hendelser; på samme måte sammenstiller Kagel fragmenter fra Beethovens musikk etter en logikk som unnflyr rasjonell tankegang og etablerte metoder for musikalsk analyse. Denne måten å skape mening på angir et fellesskap mellom musikk og film, der montasjeprinsippet utgjør et unikt redskap for historiefortelling og metaforisk kreativitet.

Tid og sted for prøveforelesning

Mandag 20. juni 2011, i Salen, ZEB-bygget, Blindern, kl. 16.15: Det musikalske fragment. Belyst med eksempler fra romantikk og modernisme.

Bedømmelseskomité

  • Professor Peter Larsen, Universitetet i Bergen (førsteopponent)
  • Førsteamanuensis Ansa Lønstrup, Aarhus Universitet (andreopponent)
  • Professor Ståle Wikshåland, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

  • Instituttleder Svein Bjørkås, Institutt for musikkvitenskap

Veileder

  • Professor Arnfinn Bø-Rygg, Universitetet i Oslo

Arrangør

Institutt for musikkvitenskap v/Renate Hauge Sund
Publisert 7. des. 2020 11:22 - Sist endret 7. des. 2020 11:22