Disputas: En dødsseriøs komedie

Cand.philol. Peter Edwards ved Institutt for musikkvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Tradition and the Endless Now. A Study of György Ligeti’s Le Grand Macabre

Peter Edwards

Noen ganger kjenner vi igjen referanser fra fortiden når vi lytter til musikk, og andre ganger er disse sporene skjult eller transformert til det ugjenkjennelige. For komponisten György Ligeti (1923-2006) er fokuset alltid rettet mot nåtiden og det som er nytt, tross hans dyptgående respekt for tradisjonen. Han konfronterer faste betydninger og det vi tror vi vet, og han viser oss at vi alltid hører med nye ører. 

Edwards tar utgangspunkt i Ligetis opera Le Grand Macabre (1974-77, revidert 1996). Ligetis mørke og småfrekke satire ­– om de hedonistiske innbyggerne i den undergangstruede fantasiverdenen Breughelland – inneholder en smeltedigel av referanser til fortidige stilarter og genremodeller. Uttrykket stemmer på den måten overens med det vi forbinder med postmodernisme. Men operaen er mye mer enn et ”loppemarked”, som Ligeti humoristisk betegnet den som. Edwards demonstrerer at det tilsynelatende desorienterende materialet faktisk er gjennomkomponert ut i fra en dramatisk kjerne og at dette påvirker vår opplevelse av operaen mye mer enn vi kanskje tror.

Gjennom å studere komponistens skisser, verkanalyser, fremførelser og revisjoner, samt hans biografi og poetikk, gir Edwards’ avhandling ny innsikt i en opera som vanskelig lar seg definere. Videre tar Edwards opp Ligetis forhold til Theodor W. Adorno og deres ikke tidligere publiserte korrespondanse, for å spore utviklingen i Ligetis kompositoriske poetikk. Korrespondansen belyser Ligetis sterke aversjon mot fastlåste betydninger og ideologier, og gir oss nye måter å forstå musikken hans på.

Tid og sted for prøveforelesning

Onsdag 4. juli 2012, kl. 09.15, i auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern: "The 'grotesque' in 20th music with examples from Stravinsky, B.A. Zimmermann and Mauricio Kagel"

Bedømmelseskomité

  • Associate Professor Amy Bauer, University of California/Irvine (førsteopponent)
  • Professor Arnfinn Bø-Rygg, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Professor Martin Zenck, Universität Würzburg (andreopponent)

Leder av disputas

Professor Ståle Wikshåland

Veileder

Publisert 7. des. 2020 11:22 - Sist endret 7. des. 2020 11:22