2013

Tidligere

Tid og sted: 25. nov. 2013 12:15, Salen, ZEB-bygningen, Blindern

Cand.philol. Ingeborg Lunde Vestad ved Institutt for musikkvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Barns bruk av fonogrammer. Om konstituering av musikalsk mening i barnekulturelt perspektiv.

Tid og sted: 8. nov. 2013 12:15, Auditorium 1, Kristine Bonnevies hus, Blindern

Cand.philol. Jon Refsdal Moe ved Institutt for musikkvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Prince of Fools? - A Close Reading of Antonin Artaud's Le Théâtre et son Double.

Tid og sted: 22. okt. 2013 12:15, Salen, ZEB-bygningen, Blindern

Master Hedda Høgåsen-Hallesby ved Institutt for musikkvitenskap og Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Salome Ever and Never the Same. (Re)productions of a Canonized Opera.

Tid og sted: 8. okt. 2013 10:15, Salen, ZEB-bygningen, Blindern

Master Kjetil Klette Bøhler ved Institutt for musikkvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Grooves, Pleasures and Politics in Salsa Cubana. The Musicality of Cuban Politics and The Politics of Salsa Cubana.

Tid og sted: 15. aug. 2013 10:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Master Ragnhild Brøvig-Hanssen ved Institutt for musikkvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Music in Bits and Bits of Music: Signatures of Digital Mediation in Popular Music Recordings.