Disputas: Salsaens politikk på Cuba

Master Kjetil Klette Bøhler ved Institutt for musikkvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Grooves, Pleasures and Politics in Salsa Cubana. The Musicality of Cuban Politics and The Politics of Salsa Cubana.

Kjetil Klette Bøhler

Hvordan utfordrer eller støtter cubansk salsa revolusjonære verdier i dagens Cuba? Dette spørsmålet danner utgangspunktet for Kjetil Klette Bøhlers avhandling om musikkens estetiske politikk på Cuba. Via historiske, etnografiske og estetiske analyser viser Klette Bøhler hvordan cubansk salsa utrykker politiske verdier i et Cuba i endring.

Nærstudier av cubanske salsahits illustrerer hvordan musikkstilen kritiserer det eksisterende statsapparatet ved å beskrive prostitusjonen og migrasjonen på øya. Fordi salsaen ikke er underlagt streng politisk sensur, blir den en viktig kritisk stemme i ettparti staten. Andre salsahits er viktige støttespillere for regimet ved å styrke nasjonalismen i dagens post-sosialistiske Cuba via erkecubanske forførende rytmer og patriotiske tekster. Salsaens estetiske politikk på Cuba kan oppsummeres i tre hovedpunkter, mener Klette Bøhler:

Salsaens nasjonalisme. Nytelsen i salsaerfaringen via cubanske rytmer og patriotiske tekster forsterker kjærligheten til cubansk kultur og styrker et musikalsk cubansk felleskap. Å styrke samholdet, fedrelandet og kjærligheten til cubansk kultur er også det politiske hovedfokuset til et stadig mer nasjonalistisk kubansk statsapparat.

Salsaens politiske kritikk. I et ellers sterkt sensurert offentlig ordskifte, slipper populærmusikken gjennom med politisk kritikk av det cubanske statsapparatet. Musikken når et langt større publikum enn andre medier på øyen, og er med på å formidle kritiske perspektiver på blant annet migrasjon og prostitusjon.

Salsaens pan-afrikanisme. Cubansk salsa kan settes i direkte sammenheng med den økende populariteten til afrikanske trossystemer på Cuba. Gjennom resirkulering av eldre afrikanske yoruba-rytmer, og sangtekster til ære for yoruba-gudene i cubanske salsahits, minnes musikkelskende cubanere om sine kulturelle forbindelser til den pan-afrikanske yoruba-religionen.

Klette Bøhler viser hvordan musikkestetiske erfaringer er nært knyttet til produksjonen av politiske verdier på Cuba, og illustrer populærmusikkens politiske potensial i en sterkt sensurert ettpartistat i Karibien.

Tid og sted for prøveforelesning

Mandag 7. oktober, kl 16.15. Salen, ZEB-bygningen, Blindern: "The Political aspects of Cuban Music"

Bedømmelseskomité

  • Associate professor David Garcia, University of North Carolina (førsteopponent)
  • Associate professor Cristopher Washbourne, Columbia University (andreopponent)
  • Professor Hans Weisethaunet, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Instituttleder Alexander Refsum Jensenius

Veileder

Publisert 7. des. 2020 11:23 - Sist endret 7. des. 2020 11:23