Disputas: Populærmusikk i vår digitale tidsalder

Master Ragnhild Brøvig-Hanssen ved Institutt for musikkvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Music in Bits and Bits of Music: Signatures of Digital Mediation in Popular Music Recordings.

Ragnhild Brøvig-Hanssen

Hvordan har den teknologiske digitaliseringen påvirket populærmusikken? Vi er vitne til en viktig brytningstid i musikkhistorien: I dag har de fleste råd til fullt funksjonelle computerbaserte hjemmestudioer; man kan enkelt distribuere sin egen musikk ved å laste den opp på internett; og man har tilgang til et enormt virtuelt og mobilt musikkarkiv. Den teknologiske digitaliseringen har også påvirket musikken i seg selv, og, i forlengelsen av dette, vår forståelse av musikk. Det er dette siste aspektet Brøvig-Hanssen har fordypet seg i. Hennes avhandling Music in Bits and Bits of Music demonstrerer hvordan estetiske og teknologiske endringer må bli forstått i lys av hverandre. Gjennom analyse av utvalgte populærmusikklåter argumenterer hun for at produsenters og lytteres forhold til musikk som sammenhengende tid og sted har blitt utfordret i større grad nå enn tidligere. Dette argumentet baserer seg blant annet på hennes resonnement om at kvantitative endringer kan nå en grense hvor de flipper over til å bli oppfattet som kvalitative endringer. Med musikkens løsrivelse fra tid og sted følger også en økt eksperimentering med og eksponering av den teknologiske medieringen. Med hennes begrepspar opak og transparent mediering påpeker Brøvig-Hanssen også at musikkestetiske uttrykk dreier seg som regel mer om hvordan teknologien er blitt brukt og hvordan den er opplevd enn om hvor mye teknologi som faktisk er involvert i musikken.

Tid og sted for prøveforelesning

Onsdag 14. august 2013, kl. 17.15. Salen, ZEB-bygningen, Blindern: "Situate digital signatures within the broader field of pop music analysis".

Bedømmelseskomité

  • Professor Nicola Dibben, Sheffield University (førsteopponent)
  • Professor Stan Hawkins, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Professor Albin Zak, University at Albany, State University of New York (andreopponent)

Leder av disputas

Instituttleder Alexander Refsum Jensenius

Veileder

Publisert 7. des. 2020 11:23 - Sist endret 7. des. 2020 11:23