Disputas: Antonin Artauds opprør mot virkeligheten

Cand.philol. Jon Refsdal Moe ved Institutt for musikkvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Prince of Fools? - A Close Reading of Antonin Artaud's Le Théâtre et son Double.

Jon Refsdal Moe

Antonin Artaud (1896-1948) hadde enorm innflytelse på teater, kunst og filosofi i etterkrigstiden, men er i senere år blitt en marginal skikkelse. Jon Refsdal Moe, teatersjef ved Black Box Teater, hevder i sin avhandling at Artaud fortsatt er aktuell.

- Det hersker i dag stor enighet om at Artaud prøvde på noe umulig. Han anerkjennes historisk, men folk tviler på det han forsøkte på: å bruke teatret til å gjøre opprør mot virkeligheten. Tvert imot mener jeg at Artauds opprør lar seg forsvare, både filosofisk og som teater. Vi må bare vite hvordan vi skal lese ham, sier Moe.

Artauds mest kjente bok, Le Théâtre et son Double (1938), ble flittig lest av bl.a. filosofen  Jacques Derrida, komponisten John Cage og rock-ikonet Jim Morrison ved siden av å bli en bibel for det tjuende århundres avantgarde-teater. Boken er skrevet i en impulsiv, poetisk stil og er full av tankesprang, selvmotsigelser og paradokser. Moe hevder at disse paradoksene nettopp gir oss nøkkelen til Artauds tekst.

- Der det er vanlig å lese ett helhetlig prosjekt ut av Artauds essays, mener jeg at han har flere ting på gang. Først og fremst vil han bryte opp i våre tilvante idéer om virkeligheten, og slik sett er han en forløper for filosofer som Derrida. Men Artaud vil også skape et nytt teater, og en ny forståelse av hva teater er. Skal vi forstå hva Artaud vil er vi helt nødt til å skille mellom disse to prosjektene. I min avhandling gjør jeg nettopp det, og slik åpner jeg for en helt ny forståelse av Artaud.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 8. november 2013, kl. 10.15. Aud. 1 Kristine Bonnevies hus, Blindern: "The problem of representation in today's postdramatic theatre".

Bedømmelseskomité

  • Professor Arnfinn Bø-Rygg, Universitetet i Oslo (administrator)

  • Professor Martin Puchner, Harvard University (førsteopponent)

  • Dr. Mikkel Bruun Zangenberg, København (andreopponent)

Leder av disputas

Instituttleder Alexander Refsum Jensenius

Veileder

  • Professor Ståle Wikshåland, Universitetet i Oslo

Arrangør

Institutt for musikkvitenskap
Publisert 7. des. 2020 11:23 - Sist endret 7. des. 2020 11:23