Disputas: Hvorfor hører barnehagebarn på musikk?

Cand.philol. Ingeborg Lunde Vestad ved Institutt for musikkvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Barns bruk av fonogrammer. Om konstituering av musikalsk mening i barnekulturelt perspektiv.

Ingeborg Lunde Vestad

Barn i barnehagealder har rik tilgang til musikk. Kanskje har de allerede som seksåringer hørt mer musikk enn deres oldeforeldre gjorde gjennom et helt liv. Men hvorfor hører barn på musikk? Hva betyr musikken for barna selv? Og hva mener barnehageansatte og foreldre er årsakene til at musikk er en viktig ingrediens i en god barndom? I avhandlingen utforskes bruk av fonogrammer, som er musikkindustrien og musikkvitenskapens begrep for innspilt musikk. Avhandlingen viser hvordan cd-plater og mp3-filer anvendes av barn, både hjemme og i barnehagen. Fonogrammer inngår i store deler av barns hverdagsliv; de hører på musikk mens de kler på seg, spiser, leker, blir kjørt til og fra barnehagen, bader og sovner. I barns hverdag bidrar musikk til å skape meningsfulle øyeblikk. Den virker som “lim” mellom mennesker og generasjoner. Samtidig skaper den opplevelse av kontinuitet i eget liv, og den kan fungere som en “hjemplass”. Musikk fungerer som “motor”, når den brukes til å setter i gang og opprettholde steder og situasjoners atmosfære. Musikk engasjerer og innbyr til fordypelse, læring og lek.

En framtredende barnekulturell form for lytting er å leke rollelek til cd-plater. Musikk som framstår som særlig lekbar, er sanger som tilbyr nyanserte roller og tematikk det er interessant å leve seg inn i, i kombinasjon med musikalske virkemidler som beskriver og utdyper både rollenes og temaenes emosjonelle sider.

Barnehagene som deltok i undersøkelsen ønsker større kompetanse på musikk.

Tid og sted for prøveforelesning

Mandag 25. november 2013, kl. 10.15. Salen, ZEB-bygningen, Blindern: "Musikkbegrepet i musikkpedagogisk forskning."

Bedømmelseskomité

  • Docent Monica Lindgren, Gøteborgs universitet (førsteopponent)

  • Førsteamanuensis Torill Vist, Universitetet i Stavanger (andreopponent)

  • Professor Hans Weisethaunet, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Instituttleder Alexander Refsum Jensenius

Veileder

Publisert 7. des. 2020 11:23 - Sist endret 7. des. 2020 11:23