Disputas: Et spill på overflaten

Master Jon Mikkel Broch Ålvik ved Institutt for musikkvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Scratching the surface. Marit Larsen and Marion Ravn: Popular Music and Gender in a Transcultural Context.

Jon Mikkel Broch Ålvik

Jon Mikkel Broch Ålvik

Hvordan utformer Marit Larsen sin persona, eller popstjernepersonlighet? Og hvordan har mottakelsen av Larsen som soloartist påvirket publikums syn på Marion Ravn?

I avhandlingen undersøker jeg musikken til Larsen og Ravn og medieframstillingen av dem, fra debuten som barnestjerner via den internasjonale suksessen med M2M til soloartistene. Min påstand er at begge har god kontroll over hvordan de framstår i media, men Larsen lykkes best i å portrettere seg selv som umediert og ”ekte” – ofte
på Ravns bekostning.

Soloartisten Larsen bygger på en rekke kvinnelige stereotypier: jentebarn, nabojente, husmor og singer-songwriter etter nordamerikansk modell. Dette lar henne holde avstand til offentligheten samtidig som hun skaper et inntrykk av nærhet ved å påstå at det ikke er noen forskjell mellom artisten og mennesket bak den.

Vi kan ikke hevde at det er noe ”under overflaten” hos Larsen, fordi vi ikke kan slutte fra personaen til privatpersonen. Jeg argumenterer for at Ravn er en vel så interessant figur, fordi hennes persona ofte er preget av overdrivelser og utfordrer de hegemoniske oppfatningene av kvinnelighet som kan ses som sentrale i Larsens persona.

Et vesentlig spørsmål er hvordan disse to norske artistene fungerer i en transkulturell kontekst, når de synger på engelsk og bygger identiteter i tråd med den angloamerikanske innflytelsen på populærmusikken. Begge har fått oppmerksomhet også utenfor hjemlandet, men det er først og fremst mottakelsen i Norge som interesserer meg.

Tid og sted for prøveforelesning

Onsdag 27. august 2014, kl. 10.15, i Salen i ZEB-bygget, Blindern: "The global Norwegian: English-language constructions of gendered personas"

Disputas finner sted kl. 12.15, etter servering av forfriskninger til de fremmøtte.

Bedømmelseskomité

  • Associate Professor Barbara Bradby, Trinity College (andreopponent)
  • Professor Anne Danielsen, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Professor Susan Fast, McMaster University (førsteopponent)

Leder av disputas

Instituttleder Alexander Refsum Jensenius

Veileder

Publisert 3. juni 2019 13:16 - Sist endret 3. juni 2019 13:16