Disputas: Afrikanske innvandrermusikere går fra ’de andre’ til ’oss’

Cand. philol. Tormod Wallem Anundsen ved Institutt for musikkvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Mainstream or marginal? A study of the musical practices of three African immigrant performers in Norway.

Tormod Wallem Anundsen

Anundsens doktorgradsstudie sammenligner hvordan et utvalg afrikanske musikere bosatt i Norge behandler og fremstiller Afrika på scenen og i sin musikk. De tre hovedartistene som presenteres er Nasibu Mwanukuzi – en reggae og soukous-artist fra Tanzania, Kossa Diomande, som kommer fra en familie av tradisjonsmusikere i Elfenbenskysten, og Stella Mwangi, som kom til Norge som fireåring fra Kenya, og som har etablert seg både i Norge og Kenya som hip-hop artist. Avhandlinga tar utgangspunkt i at selv om musikerne har opphav i ulike afrikanske land og kulturer og opererer i vidt forskjellige musikalske sjangere, så møter de mange av de samme utfordringene når de jobber som artister i Norge.

I Norge er Stella Mwangi kanskje best kjent fra Melodi Grand Prix i 2011, og avhandlinga bruker kontrasten mellom Stella som hip-hop- og MGP-artist som et eksempel på hvordan afrikanske artister i Norge må forholde seg til framstillinger om hvem de er og hvilken plass de har i det norske samfunnet. Musikerne møter blant annet norske forventninger til hvordan de som flerkulturelle artister skal ta et spesielt ansvar for å bygge det norske flerkulturelle samfunnet, noe som gjør at de lett kan bli værende i en marginalisert rolle som ’de andre’. Avhandlinga undersøker også hvordan artistene har musikalske og sceniske strategier for å komme ut av en slik rolle, både som hip hop artist, som kulturformidler for barn, og som musiker på en danse- og klubbscene.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 28. februar 2014, kl. 10.15, Salen, ZEB-bygningen, Blindern: "Can music help us understand the politics of globalization?"

Bedømmelseskomité

  • Lektor Annemette Kirkegaard, Københavns universitet (andreopponent)

  • Professor Hans Weisethaunet, Universitetet i Oslo (administrator)

  • Professor Bob W. White, University of Montreal (førsteopponent)

Leder av disputas

Førsteamanuensis Hans T. Zeiner-Henriksen

Veileder

Publisert 3. juni 2019 13:16 - Sist endret 3. juni 2019 13:16