Disputas: Nytt lys på Tsjaikovskij

Svein Hundsnes ved Institutt for musikkvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden doctor philosophiae (dr. philos.): Thematic Counterpoint and Adjacent Constructional Texturing in Tchaikovsky’s Six Symphonies

Svein Hundsnes

Selv om Peter Tsjaikovskij i godt over hundre år har etablert seg på orkesterrepertoaret som symfoniker og orkesterkomponist, har musikken i det store og hele gjerne slått bedre an hos publikum enn hos musikologer og musikkvitere generelt.

I sin avhandling " Thematic Counterpoint and Adjacent Constructional Texturing in Tchaikovsky’s Six Symphonies" konkluderer Svein Hundsnes med at Tsjaikovskij er langt mer enn den følelsesladde og formløse komponisten han opp gjennom tidene gjerne har vært fremstilt som. Tvert imot viser denne avhandlingen at Tsjaikovskijs musikk i svært stor grad er konstruert via variert og gjennomgripende bruk av kontrapunkt, det vil si ved bruk av flere samtidige tematisk funderte sjikt.

I avhandlingen drøftes innledningsvis hvordan og hvorfor disse kvalitetene ved Tsjaikovskijs musikk tidligere har blitt tildels sterkt underkommunisert, helt fra komponisten skrev sin musikk og frem til våre dager. Hoveddelen av avhandlingen består av teksturalt vinklede analyser via et rikholdig utvalg illustrerende eksempler. Den kan sees på som ett av flere bidrag som etter årtusenskiftet belyser Tsjaikovskijs musikk fra en ny vinkel, og som i særlig grad kan bidra til en bedre forståelse av komponistens symfonier, de tre første i særdeleshet. Avhandlingen føyer seg også inn i rekken av skrifter som de senere årene har bidratt til en større aksept for russisk kunstmusikk generelt.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 19. juni 2014, kl. 16.15, Salen i ZEB-bygget, Blindern

16.15 - 17.00 Selvvalgt emne: "How to bedeck a thin figure with a rich garment: textural strategies in unpretentious one-movement orchestral pieces by Tchaikovsky"

17.15 - 18:00 Oppgitt emne: "Why can't we all just get along? Tchaikovsky and the Mighty Kutchka"

Bedømmelseskomité

  • Professor Asbjørn Eriksen, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Professor Dorothea Redepenning, Universität Heidelberg (andreopponent)
  • Professor Richard Taruskin, University of California, Berkeley (førsteopponent)

Leder av disputas

Instituttleder Alexander Refsum Jensenius

Publisert 3. juni 2019 13:16 - Sist endret 3. juni 2019 13:16