2015

Tidligere

Tid og sted: 4. juni 2015 12:15, Salen i ZEB-bygningen, Blindern

Cand.philol. Erlend Skaatan Hegdal ved Institutt for musikkvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Charleston i Grukkedalen – Afrikansk-amerikanske artister i Norge før 1940